Schoenenmuseum Waalwijk wordt duurzaam verwarmd en gekoeld met bodemenergie

feb 9, 2021

  1. Bodemenergie
  2.  → 
  3. bodemenergie
  4.  → Schoenenmuseum Waalwijk wordt duurzaam verwarmd en gekoeld met bodemenergie

Het Schoenenmuseum van Waalwijk krijgt een nieuwe locatie. Het oude Raadhuis wordt stijlvol gerenoveerd en geschikt gemaakt voor de huisvesting van het Schoenenmuseum.

Door: Dick van Harlingen (VHGM)

Renovatie met een uitdaging

De gemeente Waalwijk heeft de opdracht gegeven om een bodemenergiesysteem te ontwerpen waarmee het gebouw op een duurzame manier aardgasvrij verwarmd en gekoeld kan worden.

Die vraag omvatte een aantal stevige uitdagingen:

(1) Een open bodemenergiesysteem mag in Noord-Brabant geen bronnen hebben met een grotere diepte dan 80 meter

(2) De oude panden konden maar gedeeltelijk voldoende goed geïsoleerd worden, zodat deze geschikt zijn voor een LT (lage temperatuur) warmtesysteem

(3) Deels dient er dus ook een HT (hoge temperatuur) warmteafgiftesysteem beschikbaar te komen

(4) De warmtevraag overstijgt de koudevraag; er dient dus aanvullende koudevraag gecreëerd te worden of in de zomer warmte ingevangen te worden om onbalans in het systeem te voorkomen

(5) Er bevindt zich reeds een bodemenergiesysteem (gemeentehuis Waalwijk) in de directe nabijheid van de locatie

Passend ontwerp

In overeenstemming met installatieadviseur Nelissen heeft VHGM een bodemenergiesysteem ontworpen waarbij rekening is gehouden met bovenstaande ontwerpcriteria.

Voor punt 1 is onderzocht welke capaciteit aan warmte en koude beschikbaar is. Het systeem wordt zo uitgelegd dat er met één warme en één koude bron kan worden volstaan.

Voor de punten 2 en 3 wordt de installatie voorzien in 2 LT-warmtepompen en 1 HT-warmtepomp. Voor de deelgebouwen waar de hoge temperatuur naartoe wordt gebracht, bestaat de afgifte-installatie uit radiatoren. Overigens wordt de HT-retourtemperatuur weer benut voor het verwarmen van overige delen.

Ten behoeve van het balanceren van de bronnen wordt een Dry-Cooler geïnstalleerd waarmee in de zomer warmte kan worden geladen in de bron.

Bij het ontwerp is rekening gehouden met mogelijke interferentie met de reeds bestaande bronnen van het gemeentehuis van Waalwijk. Hierop zijn de bronlocaties zorgvuldig gekozen met een passend bronontwerp.

Bodemenergieplan

Doordat er steeds vaker gebruik wordt gemaakt van bodemenergie, is het afstemmen van bestaande systemen met planningen voor nieuwe systemen van groot belang. Hiervoor is het zaak een bodemenergieplan van de ondergrond op te stellen, waarbij dit in kaart wordt gebracht.

 

Foto afkomstig van Darc Studio’s