Belangenbehartiging

  1. Bodemenergie
  2.  → Belangenbehartiging

Branchevereniging Bodemenergie behartigt de collectieve belangen van haar leden met betrekking tot het ontwerpen, bouwen, installeren, beheren en exploiteren van bodemenergiesystemen in brede zin.

Wij zijn hier succesvol in omdat we goede contacten onderhouden met diverse relevante partijen zoals het mkb, brancheorganisaties, RVO, gemeenten, provincies, landelijke overheden en politiek.

Wij zijn trots lid van de NVDE (Nederlandse Vereniging Duurzame Energie). Hierdoor worden de belangen van onze leden m.b.t. duurzame energietoepassingen op nationaal en Europees niveau optimaal behartigd. Zo hebben wij daadwerkelijk invloed waar dat nodig is en brengen wij onze leden als eerste op de hoogte van de relevante ontwikkelingen op technologisch, economisch en juridisch gebied. Ook met betrekking tot ontwikkelingen van wet- en regelgeving informeren wij onze leden in een vroeg stadium.

Een aantal gremia waarin wij actief zijn voor onze leden:
N

NVDE (Nederlandse Vereniging Duurzame Energie)

N

NVDE-commissie Duurzame Warmte

N

Samenwerking werktitel Warmtehuis

N

Combinatiewerkgroep met Vereniging Warmtepompen

N

EGEC European Geothermal Energy Council

N

NEN normcommissie NTA8800

N

Green Deal installatieopleidingen

N

IPO vakberaad bodemenergie

N

VNG BOOG