ISSO publicatie bodemgebonden water/water-warmtepompen in woningen geactualiseerd

jun 17, 2024

  1. Bodemenergie
  2.  → 
  3. Nieuws
  4.  → ISSO publicatie bodemgebonden water/water-warmtepompen in woningen geactualiseerd

De ISSO-publicatie 72, die vanaf 6 juni jl. beschikbaar is, is een herziening van de versie die in 2022 verscheen. De kennis is geactualiseerd en biedt handvatten voor ontwerp, uitvoering, oplevering en beheer van bodemgebonden water/water-warmtepompen in woningen.

Warmtepompsystemen met bodemenergie staan centraal in ISSO-publicatie 72. Naast volledige informatie en handvatten voor iedere fase, is er ook aandacht voor mogelijke afwijkingen in de praktijk die aandacht vergen bij het ontwerp.

Eén soort systeem

Het document beperkt zich in de basis tot één soort systeem: een warmtepomp voor de opwekking van lage temperatuur ruimteverwarming en warm tapwater voor een individuele woning met (optioneel) vrije koeling. Het koelen betreft enkel vrije (passieve) koeling vanuit de gesloten bodemwarmtewisselaar.

U vindt de herziene ISSO-publicatie 72 hier.