Nieuws

Praktisch toepasbare kennis voor overheden en eindgebruikers

Praktisch toepasbare kennis voor overheden en eindgebruikers

Het Gebruikersplatform Bodemenergie organiseert regelmatig evenementen om kennis over bodemenergie en ontwikkelingen op dit vlak te delen met eindgebruikers, beheerders van WKO-systemen en andere geïnteresseerden. Deze bijeenkomsten worden zeer goed bezocht en als zeer nuttig ervaren. Op onze website vindt u altijd een overzicht van de evenementen die gepland staan.

Lees meer
EGEC publiceert het European Geothermal Market Report 2020

EGEC publiceert het European Geothermal Market Report 2020

In Europa was 2010-2020 een decennium van aanhoudende groei voor de bodemenergie- en geothemiebranche, die op het einde werd verstoord door de economische gevolgen van de COVID-19-pandemie. De effecten van de crisis zouden echter van korte duur moeten zijn en er wordt verwacht dat de groeiende belangstelling voor bodemenergie en geothermie in Europa de investeringen in de sector verder zal stimuleren.

Lees meer
Virtuele rondleiding technische ruimte appartementencomplex

Virtuele rondleiding technische ruimte appartementencomplex

Heeft u altijd al een keer een kijkje willen nemen in een technische ruimte? Dat is nu mogelijk! U kunt hier uw virtuele rondleiding volgen en op uw gemak even ‘rondlopen’ in de kelder van het complex. Tijdens de rondleiding krijgt u een korte uitleg over de diverse apparatuur, de installatie in de binnenruimte en kunt u zelfs de regelkast van binnen bekijken.

Lees meer
Water als aantrekkelijke, duurzame energiebron

Water als aantrekkelijke, duurzame energiebron

Bij aquathermie wordt er thermische energie uit water gehaald. Dit kan oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) of drinkwater (TED) zijn. Aquathermie wordt meestal gecombineerd met warmteopslag (WKO) in de bodem. Hierdoor kan warmte in de zomer worden opgeslagen, om te worden gebruikt in de winter. In de bijlage die afgelopen weekend in Trouw verscheen, wordt hier door het NAT verder op ingezoomd.

Lees meer
Branchevereniging Bodemenergie behartigt de belangen van de bodemenergiebranche

Branchevereniging Bodemenergie behartigt de belangen van de bodemenergiebranche

Branchevereniging Bodemenergie behartigt de collectieve belangen van haar leden met betrekking tot het ontwerpen, bouwen, installeren, beheren en exploiteren van bodemenergiesystemen in brede zin. Zo hebben wij daadwerkelijk invloed waar dat nodig is en brengen wij onze leden als eerste op de hoogte van de relevante ontwikkelingen op technologisch, economisch en juridisch gebied.

Lees meer
“Bodemenergie is fundament onder energietransitie”

“Bodemenergie is fundament onder energietransitie”

Energie uit de bodem heeft het allemaal. Het is veelzijdig inzetbaar, duurzaam en biedt comfort. Maar tegelijkertijd is bodemenergie onzichtbaar, letterlijk. En onbekend maakt vaak onbemind. Dat is volledig onterecht in de ogen van Frank Agterberg en Maarten Woudstra van de nieuwe koepel Bodemenergie Nederland. “Op bodemenergie kun je bouwen, letterlijk. Het is niet alleen een techniek die als fundament van het binnenklimaatsysteem onder een gebouw kan worden aangelegd. Het is ook het fundament onder de energietransitie.”

Lees meer
Vewin neemt Industriestandaard Duurzaam Putontwerp in ontvangst

Vewin neemt Industriestandaard Duurzaam Putontwerp in ontvangst

Persbericht: Met ingang van 2021 voldoen alle nieuwe ontwerpen voor aardwarmteputten aan een nieuwe Industriestandaard Duurzaam Putontwerp. De leden van Geothermie Nederland stemden begin dit jaar unaniem in met deze industriestandaard zodat alle belanghebbenden zoals ook Vewin kunnen blijven vertrouwen op een veilig en verantwoorde winning van aardwarmte. Dit is essentieel om aardwarmte te kunnen toepassen als natuurlijke bron van duurzame energie in de energietransitie.

Lees meer
Op bodemenergie kun je bouwen

Op bodemenergie kun je bouwen

Bodemenergie is een belangrijke pijler voor de energietransitie in de gebouwde omgeving. In Nederland zijn er drie toegewijde organisaties die de toepassing van bodemenergie bevorderen: Branchevereniging Bodemenergie, Gebruikersplatform Bodemenergie en Kennisplatform Bodemenergie. Samen behartigen deze organisaties de belangen van de gehele keten, van leveranciers tot eindgebruikers en van ontwerpers en technisch adviseurs tot gemeenten en woningcorporaties. Vanaf nu zijn deze drie organisaties op één gezamenlijk platform verenigd.

Lees meer
Brabantse concept Omgevingsverordening ter consultatie

Brabantse concept Omgevingsverordening ter consultatie

Onlangs heeft Gedeputeerde Staten de definitieve concept Omgevingsverordening vastgesteld en ter consultatie aangeboden met deadline 20 mei 2021. Branchevereniging Bodemenergie gaat samen met GGBN en Bouwend Nederland een gecombineerde zienswijze indienen die de disproportionaliteit van de maatregelen zal aantonen.

Lees meer
Webinar over ervaringen met warmte- en koudelevering aan appartementen

Webinar over ervaringen met warmte- en koudelevering aan appartementen

Bij de verduurzaming van onze woonomgeving zullen we steeds vaker bodemenergie inzetten. Ook in appartementencomplexen, zo merken steeds meer bewoners, komt hun duurzame warmte of koude uit WKO-systemen. Over de haken en ogen bij deze energielevering organiseert het Gebruikersplatform Bodemenergie op 9 juni een webinar.

Lees meer
Veelgestelde vragen over grondboringen voor warmtepompen

Veelgestelde vragen over grondboringen voor warmtepompen

De bodem wordt steeds vaker gebruikt als duurzame bron voor de energievoorziening van een woning, gezien de hoge energieprestaties. Maar waar moet je allemaal op letten bij een grondboring voor een gesloten bronsysteem? Wat is de beste plek om te boren? Kun je wel...

Lees meer
Boek van Sven Ringelberg over lessen uit de aardgastransitie

Boek van Sven Ringelberg over lessen uit de aardgastransitie

De radicaalste energietransitie ter wereld vond zestig jaar geleden in Nederland plaats. Ons land stapte toen massaal over van kolen naar aardgas. Een boek over deze transitie was er nog niet. Dus schreef strategisch adviseur Sven Ringelberg er een boek over: ‘De...

Lees meer

Partners gezocht voor pilotprojecten Centraal Amerika

In de internationale glastuinbouw- en levensmiddelensector groeit de vraag naar direct use (shallow) geothermal energy, oftewel het gebruik van de bodemenergie in plaats van elektriciteit. Bent u geïnteresseerd in nieuwe markten en pilotprojecten in Centraal Amerika?...

Lees meer

WUR legt WKO-ring aan voor forse energiebesparingen

Wageningen University & Research (WUR) doet niet alleen onderzoek naar de realisatie van een circulaire economie, maar werkt ook actief aan een forse vermindering van het eigen energieverbruik. Als onderdeel van de ambitie om de ecologische voetafdruk flink te...

Lees meer

Rijksmuseum ontvangt hoogst haalbare duurzaamheidscertificaat

Het Rijksmuseum behoort tot de meest duurzame gebouwen die er bestaan. Als eerste museum ter wereld heeft het Rijksmuseum onlangs het hoogst haalbare duurzaamheidscertificaat behaald: een 5-sterren BREEAM-certificatie. In 2017 ontving het Rijksmuseum al een 4-sterren...

Lees meer

Project OPTIGBES

In februari 2020 is met subsidie van RVO en financiële steun van het Kennisplatform Bodemenergie het TKI-Urban Energy project OPTIGBES van start gegaan. In OPTIGBES hebben Deltares, Groenholland, Nathan Projects, SIKB, KWR en BodemenergieNL de handen ineen geslagen om...

Lees meer