Nieuws

Omgevingsvergunningen OBES

Omgevingsvergunningen OBES

Na in de vorige nieuwsbrief een positief bericht over het melden van gesloten bodemenergiesystemen onder de omgevingswet, blijkt het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor open bodemenergiesystemen vaak nog op zich te laten wachten. Van meerdere leden hebben wij de terugkoppeling gehad dat omgevingsdiensten om uitstel vragen voor de vergunning van een open bodemenergiesysteem.

Lees meer
Korte terugblik op de ALV van 11 april 2024

Korte terugblik op de ALV van 11 april 2024

Op 11 april jl. vond de algemene ledenvergadering van Branchevereniging Bodemenergie plaats in Baarn. Voorafgaande aan de ledenvergadering kwam een grote groep afgevaardigden van bronboorbedrijven naar Baarn om elkaar te ontmoeten en met elkaar over kansen en uitdagingen in de branche te praten. Mooi om te zien dat iedereen elkaar goed weet te vinden voor het uitwisselen van zeer relevante informatie!

Lees meer
Inzicht in prestaties Warmte en Koude Opslagsysteem

Inzicht in prestaties Warmte en Koude Opslagsysteem

In 2017 introduceerde het Gebruikersplatform Bodemenergie de WKO-scan. Inmiddels zijn we zes jaar verder en de behoefte aan dit instrument is nog altijd even groot. Via deze scan kan een ervaren adviseur op een snelle, objectieve en gedegen wijze inzicht geven in de prestaties van een Warmte en Koude Opslagsysteem (WKO). Veel eigenaren maakten al gebruik van de scan, en bijna altijd bleek dat er, met relatief eenvoudige ingrepen, nog veel te optimaliseren valt.

Lees meer
Energie Survival Gids lezer mee op reis langs energievraagstukken

Energie Survival Gids lezer mee op reis langs energievraagstukken

Jo Hermans, oud-hoogleraar Natuurkunde aan de Universiteit Leiden, schreef het boek ‘Energie Survival Gids’. Dit goed geschreven boek verscheen al in 2008 en is – ook voor een leek – makkelijk leesbaar. Het behandelt onderwerpen als nieuwe energiebronnen, kernenergie en de zin en onzin van uiteenlopende actuele thema’s rondom onze energievoorziening. Op een luchtige en speelse manier neemt hij lezers mee langs antwoorden, inzichten en uitzichten.

Lees meer
Bodemenergie: remedie tegen netcongestie stedelijke gebieden

Bodemenergie: remedie tegen netcongestie stedelijke gebieden

Tips voor het beperken van de elektriciteitsvraag van duurzame warmte- en koudevoorzieningen In een tijd waarin Nederlandse steden geconfronteerd worden met groeiende uitdagingen op het gebied van overbelasting van het elektriciteitsnet (netcongestie), bieden huidige...

Lees meer
Frank Agterberg doorgezaagd in Cobouw-podcast

Frank Agterberg doorgezaagd in Cobouw-podcast

De warmtepomp begint steeds meer Hollandse harten te veroveren”, stelt Van Belzen aan het begin van de podcast. Dat klopt, in acht jaar tijd is de afzet per jaar vertienvoudigd van 15.000 warmtepompen in 2016 naar 150.000 in 2023, in de woningbouw. Eind vorig jaar vlakte die groei voor het eerst af. Agterberg legt in een half uur glashelder uit hoe dat zit en waarschuwt dat die dip blijft aanhouden, zonder extra maatregelen vanuit de overheid. Ook vestigt hij de aandacht op bodemgekoppelde warmtepompen als uitstekende oplossing voor o.a. het rendements- en congestievraagstuk.

Lees meer
Bodemwarmtepompen en de milieuprestatie-eis in nieuwbouw

Bodemwarmtepompen en de milieuprestatie-eis in nieuwbouw

Begin 2023 bleek dat de milieukosten van warmtepompen, dus ook bodemwarmtepompen, veel hoger waren dan tot dan toe aangenomen. Daarmee kwam het voldoen aan de milieuprestatie-eis voor nieuwbouwwoningen (MPG) in het geding. Het bleek dat met name twee aspecten waren...

Lees meer
Bodemenergie en netcongestie

Bodemenergie en netcongestie

Netcongestie. Kranten en vakbladen staan er vol mee. Potentiële en bestaande eindgebruikers van elektrische opwekkers (zonnepanelen) of apparaten (elektrisch vervoer, warmtepomp, inductie-kookplaat etc.) worden er bang voor gemaakt. Bodemenergie biedt een deel van de oplossing.

Lees meer
Kennis over duurzame warmte en koeling voor overheden: ééndaagse cursus op 29 februari of 24 maart

Kennis over duurzame warmte en koeling voor overheden: ééndaagse cursus op 29 februari of 24 maart

Basiskennis over bodemenergie is belangrijk voor het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen van gemeenten. De vraag naar specifieke cursussen voor overheden, bevoegd gezag, omgevingsdiensten en overige betrokkenen bij aanvraag van bodemenergiesystemen neemt toe. Daarvoor geven wij op 29 februari en 24 maart basis- en verdiepingscursussen aan overheden. In één dag bent u helemaal op de hoogte.

Lees meer
Hoe zijn de eerste ervaringen met het nieuwe Omgevingsloket?

Hoe zijn de eerste ervaringen met het nieuwe Omgevingsloket?

Nu de Omgevingswet anderhalve maand in werking is, kunnen wij voorzichtig kijken naar de gevolgen. Van enkele leden van Branchevereniging Bodemenergie horen wij dat er al door verschillende omgevingsdiensten een ‘goedkeuring’ is gegeven op meldingen via het DSO, voor de aanleg van gesloten bodemenergiesystemen. De grote lijn is dat men vriendelijk is bij het DSO, goed meewerkt en vragen stelt zonder direct de procedure stil te leggen.

Lees meer
Kun je je huis echt verwarmen met koude lucht?

Kun je je huis echt verwarmen met koude lucht?

Wellicht heeft u ‘m al voorbij zien komen, dit leuke filmpje over de werking van de warmtepomp. Gewapend met papier, wat rietjes, een dop, een bakje water en een injectiespuit demonstreert energie-expert Bart Erich van de Universiteit van Nederland hoe de warmtepomptechniek slim gebruik maakt van de wetten uit de natuurkunde.

Lees meer