Nieuws

Afscheid van onze kwaliteitsadviseur, Beerd Volkers

Afscheid van onze kwaliteitsadviseur, Beerd Volkers

Vanaf oktober 2020 heeft Beerd Volkers de functie van kwaliteitsadviseur van Branchevereniging Bodemenergie vervuld. Per 1 april gaat hij ons helaas verlaten als kwaliteitsadviseur, want vanaf die datum gaat hij 4 dagen in de week voor drinkwaterbedrijf Vitens werken. In de afgelopen periode heeft Beerd zijn expertise ingezet  t.b.v. kwaliteitsborging voor een verantwoorde en duurzame inzet van de ondergrond, voor de energietransitie. Wij danken Beerd hartelijk voor zijn tomeloze inzet, grote betrokkenheid en de belangrijke bijdrage die heeft geleverd voor de bodemenergiebranche.

Lees meer
Actieprogramma bodemwarmte en -koude van start

Actieprogramma bodemwarmte en -koude van start

De toegevoegde waarde van bodemwarmte en -koude voor het realiseren van de energietransitie doelstellingen is u als lezer ongetwijfeld meer dan bekend. Om deze toegevoegde waarde nog breder en op een effectieve manier bij relevante stakeholders onder de aandacht te brengen, heeft een aantal partijen de handen ineengeslagen om met elkaar een actieprogramma te benoemen en uit te voeren.

Lees meer
NVDE: Groot belang Provinciale Statenverkiezingen

NVDE: Groot belang Provinciale Statenverkiezingen

De Provinciale Statenverkiezingen zijn ontzettend belangrijk voor de energietransitie. Immers: als geen andere bestuurslaag kan de provincie helpen bij het op orde maken van netten, het vinden van ruimte voor de opwek van zonne- en windenergie of aardwarmte of het...

Lees meer
Bodemenergie dempt toename stroombehoefte

Bodemenergie dempt toename stroombehoefte

Het Nederlandse energienet kraakt en piept in alle voegen. Steeds vaker lezen we berichten over het net dat niet meer op taken is berekend. In dit artikel brengen we de problematiek in beeld aan de hand van een concrete casus en doen suggesties voor mogelijke oplossingen, waarin de toepassing van bodemenergie een belangrijke rol inneemt.

Lees meer
Procedure aanwijzing normdocumenten Rbk 2023

Procedure aanwijzing normdocumenten Rbk 2023

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft ons geïnformeerd over de stand van zaken en de planning van de aanwijzing van normdocumenten in de Regeling Bodemkwaliteit (Rbk). Bijlage C wordt gewijzigd na inwerkingtreding van de Omgevingswet en er is een aantal normdocumenten dat eerder wordt aangewezen, gezien de urgentie. Het aanwijzen van de normdocumenten heeft urgentie en is niet afhankelijk van de Omgevingswet. Kijk hier om welke normdocumenten het gaat.

Lees meer
Webinar EZK: Warmte uit de bodem onmisbaar voor klimaatdoelen

Webinar EZK: Warmte uit de bodem onmisbaar voor klimaatdoelen

Op woensdag 25 januari 2023 organiseerde EZK tijdens het EZK Energy event een interessant webinar getiteld ‘Hernieuwbare warmte, de nieuwe warmtewet, de nieuwe WIS-subsidie en de praktijk’. Frank Agterberg (Branchevereniging Bodemenergie) en Janine Verweij (Geothermie Nederland) gaven tijdens het webinar hun visie op de samenhang tussen bodemenergie, warmtepompen en geothermie in de praktijk. We zijn al goed op weg, maar om de klimaatdoelen te behalen, moeten we nog meer versnellen. De bodemenergie- en geothermiesector zijn er klaar voor, maar er is méér nodig.

Lees meer
Gratis toegang voor onze leden: vakbeurs Duurzaam Verwarmd

Gratis toegang voor onze leden: vakbeurs Duurzaam Verwarmd

Van dinsdag 14 t/m donderdag 16 maart 2023 vindt de vakbeurs Duurzaam Verwarmd plaats, in Expo Greater Amsterdam. Tijdens het congres op 15 maart spreekt Frank Agterberg over Energie uit de bodem: een duurzame oplossing voor grote en kleine projecten

Lees meer
Toekomstbeeld aquathermie en bodemenergie

Toekomstbeeld aquathermie en bodemenergie

De Green Deal Aquathermie is in mei 2022 succesvol afgerond. De stuurgroep van het Netwerk Aquathermie heeft besloten dat het netwerkbureau tot eind 2023 wordt voortgezet. Voor vervolg wordt onderzocht op welke manier samenwerking en borging van het Netwerk...

Lees meer
Webinar Hernieuwbare Warmte: Aanpak op een bedrijventerrein en praktijksamenwerking tussen bedrijven met inzet van bodemwarmte

Webinar Hernieuwbare Warmte: Aanpak op een bedrijventerrein en praktijksamenwerking tussen bedrijven met inzet van bodemwarmte

Op woensdag 25 januari 2023 organiseert EZK een interessant webinar over hernieuwbare warmte: de nieuwe warmtewet, de nieuwe WIS-subsidie en de praktijk. Frank Agterberg (Branchevereniging Bodemenergie) en Janine Verweij (Geothermie Nederland) zijn twee van de sprekers. Zij gaan specifiek in op de samenhang met bodemenergie, warmtepompen en geothermie. Deelname aan het webinar is gratis. Komt u ook?

Lees meer
Goed voorbeeld doet goed volgen

Goed voorbeeld doet goed volgen

De leden, het bestuur en de werkgroepen van Branchevereniging Bodemenergie maken het zich samen sterk voor een verantwoorde groei en kwalitatief goede toepassing van bodemenergiesystemen. Samen met de werkgroep Markt & Promotie – en met onze leden natuurlijk – zorgen wij ervoor dat bodemenergie steeds meer gezien wordt als sleutel voor de energietransitie en het succes van andere technieken.

Lees meer
In 2023 ook ISDE voor warmtepompen boven 70 kW

In 2023 ook ISDE voor warmtepompen boven 70 kW

De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) wordt vanaf 2023 voor nóg meer toepassingen bereikbaar. De al langer door Vereniging Warmtepompen en Branchevereniging Bodemenergie bepleite verhoging van het vermogen van de warmtepomp is gehonoreerd.

Lees meer
5 goede redenen om de Wiki Bodemenergie te raadplegen

5 goede redenen om de Wiki Bodemenergie te raadplegen

De Wiki Bodemenergie is dé kennisbank waar u de antwoorden vindt op al uw vragen over bodemenergie. Onlangs is de Wiki Bodemenergie volledig geüpdatet! Dit gebeurde al op regelmatige basis, zonder dat u er iets van merkt, maar nu zijn er grotere aanpassingen gedaan...

Lees meer
Bodemenergie is het hart van elk duurzaam energiesysteem!

Bodemenergie is het hart van elk duurzaam energiesysteem!

Het Congres Bodemenergie van 1 december 2022 was een groot succes! Niet alleen vanwege de bezoekersaantallen, maar vooral door de waardevolle kennissessies van de diverse sprekers, die interessante discussies en veel onderlinge interactie opleverden. Hieronder geven...

Lees meer
In memoriam: Robert Gavriliuc

In memoriam: Robert Gavriliuc

Het droevige bericht bereikte ons, dat Robert Gavriliuc, board member van EGEC, op 1 december jl. is overleden. Hieronder treft u dit bericht aan, uit naam van Philippe Dumas, EGEC Secretary General. Wij wensen de familie en dierbaren van Robert heel veel sterkte toe.

Lees meer
Kamerbrief ‘Water en Bodem sturend’ van 25 november 2022

Kamerbrief ‘Water en Bodem sturend’ van 25 november 2022

Op vrijdag 25 november heeft het ministerie van I&W een kamerbrief inzake Water en Bodem aan de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief staan de vele aspecten van het gebruik van water en bodem genoemd en een aantal voorstellen met betrekking tot de ruimtelijke ordening en sturing daarvan.

Lees meer
Korte terugblik European Geothermal Congress 2022

Korte terugblik European Geothermal Congress 2022

In oktober was het 3-jaarlijkse European Geothermal Congress. Naast internationale onderzoekers waren ook bijdragen van verschillende leden van Branchevereniging Bodemenergie, waaronder projecten waar onze branchevereniging aan heeft bijgedragen. 

Lees meer
De Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2023. Wat betekent dat voor ons?

De Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2023. Wat betekent dat voor ons?

De Omgevingswet is (alweer) uitgesteld, deze keer tot 1 juli 2023. De belangrijkste reden hiervoor is het nog niet goed werken van het digitale stelsel dat onder andere de vergunningaanvragen moet faciliteren, het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Hieronder zetten wij uiteen wat dit betekent voor onze branche:

Lees meer