Nieuws

Update Bodemenergie en de Wcw – Verduurzamingsopgave en seizoensopslag voor warmtenetten bieden belangrijke kansen

Update Bodemenergie en de Wcw – Verduurzamingsopgave en seizoensopslag voor warmtenetten bieden belangrijke kansen

Op 19 juni jl. is het Wetsvoorstel voor de Wet collectieve warmte (Wcw) door de ministerraad ingediend bij de Tweede Kamer. Er wordt beoogd om de wet op 1 januari 2025 in werking te laten treden, waardoor er op die datum veel zal veranderen voor gemeenten, warmtebedrijven en woning-/gebouweigenaren die aangesloten zijn op een warmtenet. Met welke veranderingen moet de bodemenergiebranche rekening houden? We vragen het aan Willem Bastein, bestuurslid en lid van de juridische werkgroep bij Branchevereniging Bodemenergie.

Lees meer
Bodemnet Wierden voorziet twintig bestaande appartementen van duurzame warmte

Bodemnet Wierden voorziet twintig bestaande appartementen van duurzame warmte

Samenwerking tussen gemeente, woningcorporatie, marktpartijen én netwerkbedrijf biedt kansen. Op woensdag 12 juni tekenden de bestuurders van woningcorporatie Reggewoon, duurzaam projectontwikkelaar Uiteigenbodem en netwerkbedrijf Cogas de contracten voor het eerste bodemnet in Wierden. Hiermee hebben zij het startsein gegeven voor de realisatie van dit unieke en innovatieve bodemnet voor 20 bestaande appartementen aan het Spinnewiel in de gemeente Wierden.

Lees meer
Opslag van energie cruciaal voor onze energietransitie

Opslag van energie cruciaal voor onze energietransitie

Een van de uitdagingen in de energietransitie is de opslag van energie. We kunnen onze energievoorziening grotendeels elektrificeren, maar daarmee ontstaat direct de vraag hoe we onze gebouwen van duurzame elektriciteit voorzien nu kabels overbelast raken en zon en wind er niet altijd zijn. Het antwoord op veel van deze vragen is bodemenergie.

Lees meer
ISSO publicatie bodemgebonden water/water-warmtepompen in woningen geactualiseerd

ISSO publicatie bodemgebonden water/water-warmtepompen in woningen geactualiseerd

Het kennisinstituut ISSO heeft op 23 mei jl. een herziene versie van publicatie 98 uitgebracht, voor bodemgebonden lucht/water-warmtepompen in woningen. Deze publicatie is bedoeld om professionals te ondersteunen bij het ontwerp, de uitvoering, de oplevering en het beheer van individuele lucht/water-warmtepompsystemen die buitenlucht en/of ventilatielucht als bron gebruiken.

Lees meer
Woningcorporatie haalt jaren ’60 woningen van het gas met bodemenergie

Woningcorporatie haalt jaren ’60 woningen van het gas met bodemenergie

Vorig jaar heeft Wooncompagnie in Petten een bijzonder renovatieproject uit laten voeren. De woningcorporatie liet dertig jaren ’60 woningen gasloos maken met behulp van bodemenergiewarmtepompen en vraaggestuurde ventilatie met warmteterugwinning. Dankzij deze verduurzaming is de stap gemaakt van gemiddeld energielabel E naar energielabel A+++ of zelfs A++++.

Lees meer
Bodemenergie en WKO in de Warmteprojectentool

Bodemenergie en WKO in de Warmteprojectentool

De Warmteprojectentool bundelt informatie over collectieve warmteprojecten en maakt deze toegankelijk in één logische tool. Gemeenten en overige professionals kunnen hier ruim 400 projectlocaties bekijken en met elkaar vergelijken. Zo kunt u bijvoorbeeld zoeken naar warmtenetten waarbij bodemenergie of WKO wordt toegepast.

Lees meer
Duurzame warmte en koeling uit eigen bodem met warmtepompen

Duurzame warmte en koeling uit eigen bodem met warmtepompen

Bodemgekoppelde warmtepompen, ook wel water-waterwarmtepompen genoemd, worden het vaakst toegepast in grondgebonden nieuwbouw oftewel het klassieke woonhuis met een tuin. Daarnaast worden de systemen ook geplaatst in gerenoveerde appartementen. In veel gevallen is er...

Lees meer
WKO-beheerders en exploitanten komen samen op Nationaal Symposium Bodemenergie 2024

WKO-beheerders en exploitanten komen samen op Nationaal Symposium Bodemenergie 2024

A.s.r Verzekeringen in Utrecht opende donderdag 23 mei 2024 de deuren van haar hoofdkantoor voor de tiende editie van het Nationaal Symposium Bodemenergie. Gebruikersplatform Bodemenergie organiseerde dit evenement voor eindgebruikers van bodemenergie, maar ook vertegenwoordigers van overheden, commerciële partijen en andere geïnteresseerden in bodemenergie. Het programma zat vol lezingen en interactieve sessies en richtte zich op het verbinden en informeren van WKO-eigenaren, beheerders en exploitanten.

Lees meer
Mini-warmtenetten als duurzame revolutie

Mini-warmtenetten als duurzame revolutie

Steeds meer buren bundelen hun krachten om in samenwerking duurzaamheid te bevorderen. Het gemeenschappelijke doel is om hun woningen efficiënt te verwarmen en te koelen met kostenbesparingen als resultaat. Waar men bij collectieve systemen vaak denkt aan grote warmtenetten, biedt gesloten bodemenergie een verrassend alternatief: het kan namelijk ook voor mini-warmtenetten worden ingezet. Voor gemeenten is dit belangrijk in verband met de vele buurtinitiatieven die nu ontstaan.

Lees meer
Wijkaanpak duurzame energie met bodemenergie

Wijkaanpak duurzame energie met bodemenergie

U ziet er niets van in de straten, maar wist u dat er in 2024 al meer dan 100.000 woningen zijn voorzien van een gesloten bodemenergiesysteem? Deze systemen halen warmte (en in de zomer ook koeling) uit de ondergrond, die door een warmtepomp zonder buitenunit wordt opgewaardeerd naar de juiste temperatuur. De directe voordelen van energie uit eigen bodem zijn onder meer de grote energie efficiëntie, de beschikbare vrije koeling en de afwezigheid van apparatuur aan de gevel, op het dak of in de tuin. Dit biedt kansen voor o.a. mini-warmtenetten in uw gemeente!

Lees meer
O-BES reist van Nederland naar Japan. Beide landen sluiten samenwerkingsovereenkomst over kennisdeling

O-BES reist van Nederland naar Japan. Beide landen sluiten samenwerkingsovereenkomst over kennisdeling

In veel Europese landen wordt bodemenergie in verschillende vormen al decennialang toegepast, zo ook in Nederland. Waar Gesloten bodemenergiesystemen (G-BES) gemeengoed is, beschikt Nederland over een unieke schat aan ervaring en expertise in Open bodemenergie (O-BES). Met meer dan 3.000 Open bodemenergiesystemen (O-BES) die al zijn gerealiseerd is Nederland de absolute koploper. In Japan wordt deze kennis van Nederlandse bodem nu breed ingezet voor grootschalige O-BES-pilots.

Lees meer
Omgevingsvergunningen OBES

Omgevingsvergunningen OBES

Na in de vorige nieuwsbrief een positief bericht over het melden van gesloten bodemenergiesystemen onder de omgevingswet, blijkt het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor open bodemenergiesystemen vaak nog op zich te laten wachten. Van meerdere leden hebben wij de terugkoppeling gehad dat omgevingsdiensten om uitstel vragen voor de vergunning van een open bodemenergiesysteem.

Lees meer
Korte terugblik op de ALV van 11 april 2024

Korte terugblik op de ALV van 11 april 2024

Op 11 april jl. vond de algemene ledenvergadering van Branchevereniging Bodemenergie plaats in Baarn. Voorafgaande aan de ledenvergadering kwam een grote groep afgevaardigden van bronboorbedrijven naar Baarn om elkaar te ontmoeten en met elkaar over kansen en uitdagingen in de branche te praten. Mooi om te zien dat iedereen elkaar goed weet te vinden voor het uitwisselen van zeer relevante informatie!

Lees meer
Inzicht in prestaties Warmte en Koude Opslagsysteem

Inzicht in prestaties Warmte en Koude Opslagsysteem

In 2017 introduceerde het Gebruikersplatform Bodemenergie de WKO-scan. Inmiddels zijn we zes jaar verder en de behoefte aan dit instrument is nog altijd even groot. Via deze scan kan een ervaren adviseur op een snelle, objectieve en gedegen wijze inzicht geven in de prestaties van een Warmte en Koude Opslagsysteem (WKO). Veel eigenaren maakten al gebruik van de scan, en bijna altijd bleek dat er, met relatief eenvoudige ingrepen, nog veel te optimaliseren valt.

Lees meer
Energie Survival Gids lezer mee op reis langs energievraagstukken

Energie Survival Gids lezer mee op reis langs energievraagstukken

Jo Hermans, oud-hoogleraar Natuurkunde aan de Universiteit Leiden, schreef het boek ‘Energie Survival Gids’. Dit goed geschreven boek verscheen al in 2008 en is – ook voor een leek – makkelijk leesbaar. Het behandelt onderwerpen als nieuwe energiebronnen, kernenergie en de zin en onzin van uiteenlopende actuele thema’s rondom onze energievoorziening. Op een luchtige en speelse manier neemt hij lezers mee langs antwoorden, inzichten en uitzichten.

Lees meer