Nieuws

Meld uw bodemenergieproject aan voor de Open Energiedag op zaterdag 16 sept 2023

Meld uw bodemenergieproject aan voor de Open Energiedag op zaterdag 16 sept 2023

In Nederland zijn zóveel inspirerende, aansprekende en simpelweg mooie bodemenergieprojecten gerealiseerd, en er komen steeds meer duurzame projecten bij! Deze zijn voor het grote publiek vaak niet zichtbaar, en dat is jammer! Tastbare voorbeelden zijn immers een goed middel om bedrijven, consumenten en lokale overheden, die (latent) geïnteresseerd zijn in bodemenergie, te informeren en te inspireren. De Open Energiedag, waar Branchevereniging Bodemenergie mede-initiatiefnemer en -organisator van is, speelt hierop in; duurzame energieprojecten in het hele land worden opengesteld voor een zo breed mogelijk publiek. Een mooie kans!

Lees meer
“Wie het eerst komt, wie het eerst maalt” werkt niet

“Wie het eerst komt, wie het eerst maalt” werkt niet

De energietransitie vraagt om een vooruitziende blik en samenwerking. Daar hoort ook samenwerking in de ondergrond bij, bijvoorbeeld in het geval van renovaties in woonwijken, waar de aanleg van warmtenetten vaak samen wordt gepland met vervanging van bijvoorbeeld rioleringen. Zo’n vooruitziende blik is óók nodig bij de aanleg van bodemenergiesystemen. Dit zorgt voor een efficiënte benutting van de ondergrond als meest duurzame bron voor verwarming en koeling van de gebouwde omgeving.  

Lees meer
Resultaat enquête normafwijkingen over het jaar 2022

Resultaat enquête normafwijkingen over het jaar 2022

Ieder jaar houdt de Commissie Gedragscode van Branchevereniging Bodemenergie een enquête over de toepassing van de normen BRL 2100, BRL 6000-21 en BRL 11.000, onder haar leden. Gevraagd wordt hoeveel projecten men het afgelopen jaar heeft uitgevoerd, hoe vaak daar externe controle heeft plaatsgevonden en of er normafwijkingen werden geconstateerd.

Lees meer
Even voorstellen: Willem Bastein, onze nieuwe Kwaliteitsmanager

Even voorstellen: Willem Bastein, onze nieuwe Kwaliteitsmanager

Voor velen van u is Willem Bastein al een bekende in onze branche én als actief lid van Branchevereniging Bodemenergie. Zo is hij al enige tijd lid van de Juridische Werkgroep. Per 1 april jl. is Willem benoemd tot Kwaliteitsmanager van Branchevereniging Bodemenergie....

Lees meer
Natte lauwte

Natte lauwte

Nee, natte lauwte is niet de weersvoorspelling. Frank Agterberg wil het in deze column voor Warmte365 graag met u hebben over een actuele (r)evolutie. Een warmtepomp maakt gebruik van reeds aanwezige warmte in bijvoorbeeld de buitenlucht, de bodem of het grondwater. In zijn column gaat Frank in op de bodem als een heel goede, misschien wel de beste, thermische bron voor warmtepompen.

Lees meer
Status Wet collectieve warmtevoorziening voor marktpartijen

Status Wet collectieve warmtevoorziening voor marktpartijen

Er zijn al lange tijd veel vragen over het wetsvoorstel Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw), ook wel bekend als de Warmtewet 2.0. Zeker sinds de aanvulling van minister Jetten over het voornemen tot het nationaliseren van warmtenetten, op te nemen in deze wet, is er veel onrust ontstaan op de markt. Deze notitie is bedoeld om een aantal punten uit het wetsvoorstel op een rij te zetten die van belang zijn voor de marktpartijen en de bodemenergiebranche, en hier nadere uitleg aan te geven.

Lees meer
Korte terugblik op de ALV van 6 april 2023  

Korte terugblik op de ALV van 6 april 2023  

Op 6 april jl. vond de algemene ledenvergadering van Branchevereniging Bodemenergie plaats, met een grote opkomst! Het was goed om elkaar weer te zien, te spreken en met elkaar van gedachten te wisselen over zaken die relevant zijn voor onze branche. Naast het officiële gedeelte van de ledenvergadering waren er ook informele tafelsessies waarbij de leden zelf in gesprek konden gaan met de voorzitters van onze werkgroepen. Hierbij een korte terugblik op een  geslaagde bijeenkomst!

Lees meer
Afscheid van onze kwaliteitsadviseur, Beerd Volkers

Afscheid van onze kwaliteitsadviseur, Beerd Volkers

Vanaf oktober 2020 heeft Beerd Volkers de functie van kwaliteitsadviseur van Branchevereniging Bodemenergie vervuld. Per 1 april gaat hij ons helaas verlaten als kwaliteitsadviseur, want vanaf die datum gaat hij 4 dagen in de week voor drinkwaterbedrijf Vitens werken. In de afgelopen periode heeft Beerd zijn expertise ingezet  t.b.v. kwaliteitsborging voor een verantwoorde en duurzame inzet van de ondergrond, voor de energietransitie. Wij danken Beerd hartelijk voor zijn tomeloze inzet, grote betrokkenheid en de belangrijke bijdrage die heeft geleverd voor de bodemenergiebranche.

Lees meer
Actieprogramma bodemwarmte en -koude van start

Actieprogramma bodemwarmte en -koude van start

De toegevoegde waarde van bodemwarmte en -koude voor het realiseren van de energietransitie doelstellingen is u als lezer ongetwijfeld meer dan bekend. Om deze toegevoegde waarde nog breder en op een effectieve manier bij relevante stakeholders onder de aandacht te brengen, heeft een aantal partijen de handen ineengeslagen om met elkaar een actieprogramma te benoemen en uit te voeren.

Lees meer
NVDE: Groot belang Provinciale Statenverkiezingen

NVDE: Groot belang Provinciale Statenverkiezingen

De Provinciale Statenverkiezingen zijn ontzettend belangrijk voor de energietransitie. Immers: als geen andere bestuurslaag kan de provincie helpen bij het op orde maken van netten, het vinden van ruimte voor de opwek van zonne- en windenergie of aardwarmte of het...

Lees meer
Bodemenergie dempt toename stroombehoefte

Bodemenergie dempt toename stroombehoefte

Het Nederlandse energienet kraakt en piept in alle voegen. Steeds vaker lezen we berichten over het net dat niet meer op taken is berekend. In dit artikel brengen we de problematiek in beeld aan de hand van een concrete casus en doen suggesties voor mogelijke oplossingen, waarin de toepassing van bodemenergie een belangrijke rol inneemt.

Lees meer
Procedure aanwijzing normdocumenten Rbk 2023

Procedure aanwijzing normdocumenten Rbk 2023

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft ons geïnformeerd over de stand van zaken en de planning van de aanwijzing van normdocumenten in de Regeling Bodemkwaliteit (Rbk). Bijlage C wordt gewijzigd na inwerkingtreding van de Omgevingswet en er is een aantal normdocumenten dat eerder wordt aangewezen, gezien de urgentie. Het aanwijzen van de normdocumenten heeft urgentie en is niet afhankelijk van de Omgevingswet. Kijk hier om welke normdocumenten het gaat.

Lees meer
Webinar EZK: Warmte uit de bodem onmisbaar voor klimaatdoelen

Webinar EZK: Warmte uit de bodem onmisbaar voor klimaatdoelen

Op woensdag 25 januari 2023 organiseerde EZK tijdens het EZK Energy event een interessant webinar getiteld ‘Hernieuwbare warmte, de nieuwe warmtewet, de nieuwe WIS-subsidie en de praktijk’. Frank Agterberg (Branchevereniging Bodemenergie) en Janine Verweij (Geothermie Nederland) gaven tijdens het webinar hun visie op de samenhang tussen bodemenergie, warmtepompen en geothermie in de praktijk. We zijn al goed op weg, maar om de klimaatdoelen te behalen, moeten we nog meer versnellen. De bodemenergie- en geothermiesector zijn er klaar voor, maar er is méér nodig.

Lees meer
Gratis toegang voor onze leden: vakbeurs Duurzaam Verwarmd

Gratis toegang voor onze leden: vakbeurs Duurzaam Verwarmd

Van dinsdag 14 t/m donderdag 16 maart 2023 vindt de vakbeurs Duurzaam Verwarmd plaats, in Expo Greater Amsterdam. Tijdens het congres op 15 maart spreekt Frank Agterberg over Energie uit de bodem: een duurzame oplossing voor grote en kleine projecten

Lees meer
Toekomstbeeld aquathermie en bodemenergie

Toekomstbeeld aquathermie en bodemenergie

De Green Deal Aquathermie is in mei 2022 succesvol afgerond. De stuurgroep van het Netwerk Aquathermie heeft besloten dat het netwerkbureau tot eind 2023 wordt voortgezet. Voor vervolg wordt onderzocht op welke manier samenwerking en borging van het Netwerk...

Lees meer
Webinar Hernieuwbare Warmte: Aanpak op een bedrijventerrein en praktijksamenwerking tussen bedrijven met inzet van bodemwarmte

Webinar Hernieuwbare Warmte: Aanpak op een bedrijventerrein en praktijksamenwerking tussen bedrijven met inzet van bodemwarmte

Op woensdag 25 januari 2023 organiseert EZK een interessant webinar over hernieuwbare warmte: de nieuwe warmtewet, de nieuwe WIS-subsidie en de praktijk. Frank Agterberg (Branchevereniging Bodemenergie) en Janine Verweij (Geothermie Nederland) zijn twee van de sprekers. Zij gaan specifiek in op de samenhang met bodemenergie, warmtepompen en geothermie. Deelname aan het webinar is gratis. Komt u ook?

Lees meer