Programmaraad stelt koers en activiteiten vast voor Gebruikersplatform Bodemenergie

dec 8, 2021

  1. Bodemenergie
  2.  → 
  3. bodemenergie
  4.  → Programmaraad stelt koers en activiteiten vast voor Gebruikersplatform Bodemenergie

Het Gebruikersplatform Bodemenergie stelt zich tot doel om de belangen van eindgebruikers van WKO-installaties te behartigen. Dit doet het platform op meerdere manieren. Een belangrijk onderdeel daarin is kennisoverdracht. Om te zorgen dat de activiteiten zo veel mogelijk aansluiten bij de interesses en belangen van de doelgroep, is er een bestuur annex Programmaraad actief. Een paar keer per jaar komt deze raad samen om bijvoorbeeld bijeenkomsten voor te stellen of, zoals recentelijk de thema’s voor het Nationaal Symposium vast te stellen.

De programmaraad van het gebruikersplatform bestaat op dit moment uit 9 personen die verschillende marktsegmenten vertegenwoordigen. Hun gemeenschappelijke kenmerk is dat zij de eindgebruiker van WKO-systemen vertegenwoordigen: van het Rijksvastgoedbedrijf tot woningcorporaties en van NS Stations tot een gemeente of een ziekenhuis.

Thema’s bepalen
“Op een recente bijeenkomst hebben wij in de programmaraad bijvoorbeeld moeten besluiten om het Nationaal Symposium Bodemenergie, dat op 18 november van dit jaar zou plaatsvinden, te verplaatsen naar 19 mei 2022. Maar de programmaraad stelt bijvoorbeeld ook de drie thema’s vastgesteld voor het Nationaal Symposium”, vertelt Dick Westgeest, voorzitter van het Gebruikersplatform Bodemenergie. “Maar naast de concrete en pragmatische acties overlopende zaken, brainstormt de Programmaraad ook over mogelijke activiteiten en bijeenkomsten voor het komend jaar. Zo hebben we voor 2022 al meerdere mogelijke onderwerpen voor workshops en seminars bepaald die we in de komende maanden nader kunnen uitwerken.”

Evalueren en organiseren
Een ander onderdeel uit het takenpakket van de programmaraad is het evalueren van bijeenkomsten die zijn georganiseerd. Zo verzorgde het Gebruikersplatform in 2020 en 2021 maar liefst 12 webinars waaraan in totaal meer dan 1600 mensen deelnamen. Gezien het grote aantal deelnemers blijken de webinars – zeker in deze tijden van corona – een goed alternatief om de informatie-uitwisseling met de doelgroep in stand te houden. Vandaar dat het gebruikersplatform ook in 2021 doorging met webinars en ook begin 2022 weer webinars zal organiseren. De programmaraad wil dat webinars een vaste plek krijgen, maar dat, zodra het weer kan, ook workshops en seminars op locatie onderdeel van de mix moeten uitmaken. Het rechtstreekse contact tussen eindgebruikers op een ‘live-event’ geeft toch extra waarde aan de kennissessies die het gebruikersplatform wil organiseren.

Aanmelden voor programmaraad/bestuur
Bent u als eindgebruiker erg betrokken bij bodemenergie en/of uw WKO-systeem dan kunt u zich kandidaat stellen voor het bestuur. Dit doet u door zich aan te melden via een e-mail aan voorzitter Dick Westgeest: d.westgeest@gebruikersplatformbodemenergie.nl.