Kick-off Werkgroep Bronboorders van Branchevereniging Bodemenergie op 13 oktober
  1. Bodemenergie
  2.  → 
  3. Evenement
  4.  → Kick-off Werkgroep Bronboorders van Branchevereniging Bodemenergie op 13 oktober

Op 13 oktober organiseert Branchevereniging Bodemenergie een exclusieve bijeenkomst voor bronboorbedrijven. Deze bijeenkomst is tevens de kick-off van de ‘Werkgroep Bronboorders voor Bodemenergiesystemen’. Een groot aantal bronboorders heeft de wens uitgesproken om binnen Branchevereniging Bodemenergie deze werkgroep op te richten. Daar willen we graag samen met u verdere invulling aan geven.

Het doel van de bijeenkomst is om actuele ontwikkelingen met u te delen en hierover met u in gesprek te gaan. Ook is er ruimte om van gedachten te wisselen over overige zaken, waar u binnen uw vakgebied als bronboorder tegenaan loopt. De doelstellingen van de op te richten werkgroep worden bepaald evenals de langetermijnambitie en de proactieve agenda. Daarna zullen de werkgroepleden worden vastgesteld.

Zeer belangrijk dus voor u als bronboorder van bodemenergiesystemen! Wij nodigen u dan ook van harte uit om hier naartoe te komen.

 

Werkgroep Bronboorders voor Bodemenergiesystemen

De Werkgroep Bronboorders voor Bodemenergiesystemen zal worden samengesteld uit (toekomstige) leden van Branchevereniging Bodemenergie. In eerste instantie komen hiervoor de leden, die zich tijdens de bijeenkomst aanmelden voor de werkgroep, in aanmerking. Gezamenlijk worden de onderwerpen, waar de werkgroep mee aan de slag gaat, bepaald. De Werkgroep Bronboorders voor Bodemenergiesystemen vertegenwoordigt daarmee de bronboorders (voor zowel gesloten als open systemen) binnen Branchevereniging Bodemenergie.

 

Doelstelling Werkgroep

De belangrijkste doelstelling van deze werkgroep is het behartigen van de belangen van alle bronboorders, op onder andere de volgende thema’s:

  • het behouden en vergroten van de markt
  • het regulerend kader (wetgeving) voor bescherming van bodem en grondwater
  • kwaliteitsborging en innovaties van de technieken, o.a. door kennisontwikkeling en -deling
  • communicatie naar en betrokkenheid van externe stakeholders t.b.v. vertrouwen in de technieken en in de branche

Specifieke onderwerpen voor gesloten systemen of open systemen kunnen na samenstelling van de werkgroep – en het bepalen van de proactieve agenda – in het volgende stadium separaat worden uitgewerkt.

Voor de nieuw op te richten werkgroep zijn de inbreng en het commitment van proactieve leden noodzakelijk. Wij hopen daarom van harte op uw komst!

Programma bijeenkomst bronboorders

12:30 uur Ontvangst
13:00 uur Opening door Theo Bauerhuit
13.05 uur Actuele zaken in de politiek
13:30 uur Toelichting en discussie over op te zetten Werkgroep Bronboorders voor Bodemenergiesystemen
14:00 uur Vaststellen langetermijnambitie en proactieve agenda
14.30 uur Pauze
15:00 uur Vaststellen werkgroepleden
15:30 uur Afsluiting en netwerkborrel
17.00 uur Einde

 

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor de bijeenkomst.

 

Locatie

KWR, Groningenhaven 7, 3433 PE, Nieuwegein

 

 

 

 

Details

Datum & tijd
Georganiseerd door:
Locatie
Contact

Meer evenementen