Doe mee aan de Open Energie Dag op 11 september!

jun 22, 2021

  1. Bodemenergie
  2.  → 
  3. branchevereniging
  4.  → Doe mee aan de Open Energie Dag op 11 september!

Met z’n allen zijn we dagelijks bezig om de wereld een stukje mooier te maken. We dragen bij aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving, de warmtetransitie en daarmee ook aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. We zijn trots op de mooie projecten die onze branche realiseert!

Binnenkort krijgen wij (ú dus) de mogelijkheid om hier via een landelijk initiatief de aandacht op te vestigen. De bodemenergieprojecten, waar u trots op bent of die u in de spotlights wil zetten, kunt u dan letterlijk aan een breed publiek laten zien. Dat is een mooie kans!

Open Energie Dag

Het idee: Door op één dag, 11 september 2021, op zoveel mogelijk plekken in Nederland de deuren te openen, wordt aan een breed publiek de mogelijkheid geboden om nader kennis te maken met duurzame energieprojecten in de eigen omgeving. Dit draagt bij aan (lokaal) enthousiasme en draagvlak en biedt tegenwicht tegen de negatieve framing van verschillende duurzame technieken.

Download hier het aanmeldformulier.

De NVDE organiseert deze Open Energie Dag samen met NWEA, HollandSolar, EnergieSamen, Branchevereniging Bodemenergie, Vereniging Warmtepompen en organisaties in de warmtesector. De bedoeling is hier een jaarlijks terugkerend evenement van te maken. Het gaat hierbij niet om individuele woningen –  die kan men bezichtigen tijdens de Duurzame Huizenroute –  maar om grotere projecten.

Doelgroep PLUS

Met de Open Energie Dag wordt een breed publiek gemobiliseerd van geïnteresseerden in duurzaamheid, energie en de omgeving. Ook landelijke, provinciale en lokale politici behoren nadrukkelijk tot de doelgroep. De bedoeling is, dat uw doelgroep een bezoek aan uw project als een inspirerend en leerzaam uitje ervaart, waarbij zij meer te weten komen over de voordelen van duurzame energie, uw bodemenergieproject en dit daadwerkelijk kunnen ZIEN in een praktijksituatie. Uiteraard is de Open Energie Dag ook een mooie kans om uw relaties en potentiële opdrachtgevers uit te nodigen.

Landelijk en lokaal bereik

De informatie over de te bezoeken projecten komt op een website (nog in ontwikkeling) en de NVDE zoekt hiervoor landelijke media-aandacht. Met een communicatietoolkit worden de deelnemende bedrijven geholpen om zelf lokaal ruchtbaarheid te geven aan hun Open Energie Dag. Bedrijven bepalen zelf het programma op 11 september en zorgen voor de organisatie ter plaatse.

Laat u zien!

Welk(e) project(en) van uw bedrijf zouden die dag de deuren willen openen voor het publiek? Laat het ons weten door het aanmeldformulier te downloaden en in te vullen. Graag ontvangen wij dit uiterlijk 1 juli retour via communicatie@bodemenergie.nl, zodat we ruim de tijd hebben om er samen met u een groot succes van te maken.

Mocht u vragen hebben, aarzelt u dan niet contact op te nemen met Sandy Hoogendijk,
telefoonnummer 035 – 542 74 38 of via de mail: communicatie@bodemenergie.nl.