De Omgevingswet is alweer uitgesteld, tot 1 januari 2024. Wat betekent dat voor ons?

feb 2, 2023

  1. Bodemenergie
  2.  → 
  3. Nieuws
  4.  → De Omgevingswet is alweer uitgesteld, tot 1 januari 2024. Wat betekent dat voor ons?

De Omgevingswet is (alweer) uitgesteld, deze keer tot 1 januari 2024! Er gaan nu al meerdere stemmen op om de inwerkingtredingdatum vast te leggen. Het continue uitstel heeft namelijk ook nadelige gevolgen voor de overheden en de markt.

Voor zover bekend zijn de problemen met het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) nu voldoende opgelost en is het systeem werkend, maar is er meer tijd nodig voor andere zaken en voorbereiding. Voor meer informatie over de Omgevingswet, de bijbehorende verordeningen en de gevolgen van uitstel verwijzen wij graag naar ons vorige artikel over het uitstel van november 2022.

Procedure aanwijzing normdocumenten Regeling Bodemkwaliteit 2023

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft ons geïnformeerd over de stand van zaken en de planning van de aanwijzing van normdocumenten in de Regeling Bodemkwaliteit (Rbk). Bijlage C wordt gewijzigd na inwerkingtreding van de Omgevingswet en er is een aantal normdocumenten dat eerder wordt aangewezen. Het aanwijzen van deze specifieke normdocumenten heeft urgentie en is niet afhankelijk van de Omgevingswet. Lees ook het bericht met informatie over de procedure van aanwijzing normdocumenten Rbk 2023, waarin ook wordt aangegeven om welke normdocumenten het gaat.

Voor vragen, mail de verenigingsjurist en/of de juridische werkgroep op juridisch@bodemenergie.nl.