Breda wil woningen Havenkwartier gaan verwarmen met water uit de Mark

feb 14, 2022

  1. Bodemenergie
  2.  → 
  3. Nieuws
  4.  → Breda wil woningen Havenkwartier gaan verwarmen met water uit de Mark

BREDA –  De Gemeente Breda gaat optimaal en duurzaam gebruik maken van de ondergrond voor de energievoorziening in het Havenkwartier. Het college van B&W hebben het ‘Bodemenergieplan Havenkwartier’ opgesteld zodat alle mogelijke partijen in het Havenkwartier gebruik gaan maken van duurzame bodemenergie.

Wethouder Carla Kranenborg-van Eerd hierover: “We gaan van het gas af, dat staat vast. De komende decennia gaan we op andere manieren onze huizen verwarmen. Ook in het Havenkwartier. Dit plan zorgt ervoor dat we optimaal gebruik kunnen maken van de bodem voor duurzame energie in het Havenkwartier. Het zou heel mooi zijn als we de warmte uit het water van de Mark kunnen gebruiken voor warmte en kou in het Havenkwartier. We letten er ook op dat er geen negatieve wisselwerking ontstaat tussen de verschillende bodemenergiesystemen die in het gebied worden aangelegd.”

De gemeente Breda ontwikkelt samen met marktpartijen het Havenkwartier als onderdeel van de Bredase spoorzone CrossMark Breda. De plannen voor de eerste realisatiefase, de zogenaamde Strip met Backer & Rueb en Klavers Jansen, zijn in een vergevorderd stadium. Breda heeft de ambitie om een energie- en CO2- neutrale stad te zijn in 2044. In 2018 is al besloten dat het Havenkwartier aardgasloos wordt voor alle nieuwe aansluitingen. En dat het gebied energieneutraal doorontwikkeld wordt.

Onderzoek

De mogelijkheden voor een energiezuinig Havenkwartier, de mogelijkheden voor duurzame energieopwekking en de ruimtelijke consequenties van een collectief energiesysteem, zijn de afgelopen tijd onderzocht met een energievisie, een haalbaarheidsstudie, een marktscan en het Bodemenergieplan Havenkwartier. De keuze voor collectieve open warmtekoudeopslag (WKO) in de bodem met thermische energie uit oppervlaktewater van de Mark (TEO) kreeg daarbij de voorkeur als potentieel energiesysteem voor het Havenkwartier. Dit systeem functioneert al enige tijd in het Stationskwartier, onder meer bij het Gerechtsgebouw.

Lees het volledige bericht op Breda Vandaag