Bodemenergie in de NTA8800 rekenmethode voor de EnergiePrestatie van Gebouwen

jun 29, 2021

  1. Bodemenergie
  2.  → 
  3. Nieuws
  4.  → Bodemenergie in de NTA8800 rekenmethode voor de EnergiePrestatie van Gebouwen

Branchevereniging Bodemenergie participeert al enkele jaren in de projectgroep NTA8800 van de NEN, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De prestatie van bodemenergiesystemen in passieve koeling komt daarin tot zijn recht omdat koeling vereist is als de binnentemperatuur in de zomer (te) hoog kan oplopen.

Er is nog discussie over de forfaitaire waarden daarvan, de zogenaamde SEER-waarden, zowel van O-BES als G-BES. Volgens de branchevereniging zijn de forfaitaire waarden daarvoor veel te conservatief ten opzichte van waarden in de reguliere praktijk.

De NEN wil dit echter steviger ‘bewezen’ hebben. Vanuit de werkgroep kennis wordt gewerkt aan verdere onderbouwing. Ook wordt via dit kanaal gewerkt aan een verdere verbetering van de forfaitaire waarde van de SCoP van OBES in verwarmings-modus door onderbouwing middels data uit de praktijk. In de NEN projectgroep meeting van 16 september 2021 valt hierover een besluit gericht op implementatie in januari 2022.

In onze branchevereniging wordt nog nagedacht over een standaard-vergrote GBES bron met een navenant hogere EPG-prestatie. Dit initiatief lijkt niet tijdig voor een 2022 implementatie klaar te kunnen zijn maar wellicht wel voor een daarop volgende wettelijke wijziging van de NTA8800.