Zutphen ontwikkelt stapsgewijs een warmtenet met aquathermie en WKO

sep 6, 2022

  1. Bodemenergie
  2.  → 
  3. Nieuws
  4.  → Zutphen ontwikkelt stapsgewijs een warmtenet met aquathermie en WKO

De IJssel biedt goede mogelijkheden om de nabijgelegen steden van duurzame warmte te voorzien. De thermische energie uit het oppervlaktewater van de rivier is de bron voor het warmtenet, dat modulair wordt aangelegd. Met behulp van een warmtepomp wordt de warmte uit het oppervlaktewater naar de gewenste temperatuur gebracht voor de verwarming van woningen, een WKO-systeem zorgt voor de warmteopslag. Dit wordt gezien als een mooi voorbeeldproject voor verduurzaming van bestaande bouw.

Zo’n 550 corporatiewoningen, ruim 160 particuliere woningen en vijf utiliteitsgebouwen (twee sporthallen, een buurtcentrum, een school en een zorginstelling) worden verwarmd door middel van dit modulaire warmtesysteem en het  distributienet.

De IJssel als bron

Door de modulaire aanpak kan de warmteoplossing op een efficiënte manier worden uitgebreid naar andere wijken. In de toekomst zouden er zo’n 10.000 woningen in Zutphen aardgasvrij worden verwarmd dankzij het duurzame systeem van een warmtenet, WKO en de duurzame bron: het oppervlaktewater van de IJssel. Bovendien maakt het open warmtenet – met onafhankelijk netbeheer – het mogelijk om op termijn ook andere bronnen, leveranciers en gebruikers toe te voegen.

Lees het volledige artikel over dit onderwerp op de website van Stichting Warmtenetwerk.