Workshop ‘De impact van Bodemenergie op de Slimste Vierkante Kilometer van Europa‘

jan 8, 2024

  1. Bodemenergie
  2.  → 
  3. gebruikersplatform
  4.  → Workshop ‘De impact van Bodemenergie op de Slimste Vierkante Kilometer van Europa‘

Op 31 januari 2024 van 12.30 tot 17.30 uur organiseert Gebruikersplatform Bodemenergie in samenwerking met High Tech Campus en Hydreco een workshop over ‘De impact van bodemenergie op de slimste vierkante kilometer van Europa.’

De High Tech Campus (HTC) in Eindhoven is door de gevestigde bedrijven en organisaties de slimste vierkante kilometer van Europa. Echter, het gebied is niet alleen slim door de bewoners en de bedrijven. Ook de energievoorziening is al 20 jaar duurzaam en slim. Het Gebruikersplatform Bodemenergie en Hydreco organiseren op woensdag 31 januari 2024 een kennismiddag over de opwekking van koude en warmte uit een collectief warmtenet en de wijze waarop de High Tech Campus hier al 20 jaar optimaal mee omgaat. Wat zijn de lessen die de beheerders en technisch dienstverleners in al die jaren hebben geleerd?

In het HTC Conference Center in Eindhoven zijn o.a. vastgoedeigenaren en -beheerders, eindgebruikers, gemeenten en commerciële partijen welkom om deze interessante workshop bij te wonen. Tijdens deze middag spreken we over de ontwikkeling van duurzame energie en is er een toelichting over de klimaatinstallaties van de High Tech Campus. De exploitatiemanager en assetmanager van Hydreco vertellen je over de ervaringen met 20 jaar beheer van een WKO-systeem en ook een eindgebruiker komt aan het woord. Uiteraard is er ook ruimte voor vragen en discussie.

Veel van de bedrijven op de High Tech Campus voeren energie-intensieve activiteiten uit. Sommige gebruikers hebben veel elektriciteit nodig, anderen veel warmte of juist koeling. Al die verschillende energiestromen zijn op de High Tech Campus in kaart gebracht en worden zo effectief mogelijk uitgewisseld. Overschotten worden niet verspild, maar juist opgeslagen voor later gebruik.Wilfried Huis in ’t Veld van IF Technology en Patrick Dekkers van Hydreco vertellen tijdens de kennismiddag over de ontwikkeling van de klimaatinstallaties; van ontwerp tot en met het beheer. Ook gaan ze in op de ontwikkelingen in 20 jaar duurzame energieopwekking en geven ze een doorkijk op de toekomstplannen. Daarna worden Mike Schraven van Hydreco en Harrie Arends van Campus Site Management geïnterviewd door de dagvoorzitter. Zij gaan in op de ‘lessons learned’ in 20 jaar beheer en exploitatie van een van de grootste collectieve WKO-systemen van Nederland.

Ter afsluiting van het plenaire gedeelte spreekt projectmanager Henk Veldwijk van datacenter NorthC als eindgebruiker van het collectief warmtenet. Veldwijk vertelt over de win-win relatie tussen het datacenter en het collectief koude- en warmtesysteem op de High Tech Campus. Na de pauze neemt u deel aan interactieve deelsessies waarin de eerdergenoemde sprekers in persoonlijke setting nader ingaan op hun expertise binnen bodemenergie. Zij geven inhoudelijk antwoord op de vragen en uitdagingen die eindgebruikers, ontwikkelaars en beleidsmakers tegenkomen. De workshop wordt afgesloten met een rondleiding langs
het WKO-systeem van de HTC.

Na de rondleiding is er gelegenheid tot netwerken tijdens de netwerkborrel.

Programma

12.30 Ontvangst

13.00 Opening van de kennismiddag door dagvoorzitter Rik Molenaar, senior adviseur bij Techniplan.

13.10 Welkomstwoord door Harrie Arends, Operations Manager bij de High Tech Campus.

13.30 Toelichting over de ontwikkeling van de duurzame energieopwekking en de klimaatinstallatie op de High Tech Campus. Een doorkijk in ontwerp tot en met beheer en een blik richting de toekomst.
Door: Wilfried Huis in ’t Veld van IF Technology en Patrick Dekkers van Hydreco.

13.55 Dagvoorzitter Rik Molenaar interviewt Mike Schraven van Hydreco en Harrie Arends van High Tech Campus over de ‘lessons learned’ in 20 jaar beheer en exploitatie van het collectief warmte- en koudesysteem.

14.20 Eindgebruiker aan het woord over de win-win relatie tussen het datacenter en het collectief warmte- en koudesysteem op de High Tech Campus.
Door: projectmanager Henk Veldwijk van datacenter NorthC.

14.40 Pauze

15.00 Interactieve deelsessies: de sprekers delen in persoonlijke sessies hun ervaringen die interessant zijn voor eindgebruikers, ontwikkelaars en beleidsmakers.
(A) Inhoudelijke sessie over de ontwikkeling en realisatie van collectieve systemen door IF Technology en Hydreco.
(B) Live-demo over ‘monitoring en beheer van bodemenergiesystemen’ door Hydreco.
(C) Inhoudelijke sessie over ‘datacenters op een collectief warmtenet’ door NorthC.
Geef bij uw inschrijving aan welke deelsessie u wilt bijwonen: A, B of C.

15.50 Plenaire terugkoppeling en conclusies door dagvoorzitter Rik Molenaar.

16.00 Rondleiding langs het WKO-systeem van de High Tech Campus door Mike Schraven, Luc van Rens en Stephan Gommers van Hydreco. Tijdens een mooie wandeling over de indrukwekkende High Tech Campus bezoeken we de drie belangrijkste onderdelen van het warmtenet en bieden we een uniek inzicht in de wereld van WKO. Geef al bij uw inschrijving aan of u aan de rondleiding wilt deelnemen.

16.00 Vanaf 16.00 uur start ook de netwerkborrel, voor wie niet met de wandeling meegaat.

17.30 Einde bijeenkomst

Download hier de Uitnodiging voor de Workshop op 31 januari 2024.

Aanmelden en locatie

Het belooft een interessante middag te worden waarna u nieuwe inzichten en kennis opdoet, die direct toepasbaar is in de praktijk. U bent van harte welkom, deelname is kosteloos.
Inschrijven kan via deze link.

De workshop wordt gehouden op de High Tech Campus 1-E, The Strip, 5656 AE Eindhoven.