Waarom de vraag naar kennis over bodemenergie steeds breder wordt

aug 18, 2022

  1. Bodemenergie
  2.  → 
  3. Nieuws
  4.  → Waarom de vraag naar kennis over bodemenergie steeds breder wordt

De vraag naar duurzame klimaatinstallaties met aantoonbaar rendement neemt toe. Tegelijkertijd zijn de eisen vanuit beleid en wet- en regelgeving voor deze installaties aan verandering onderhevig. Dit vereist van bedrijven en medewerkers binnen onze branche, maar óók van overige betrokkenen die met bodemenergiesystemen te maken krijgen, dat zij op verschillende vlakken hun kennis op peil moeten houden, om deze op de juiste manier toe te kunnen (blijven) passen in de dagelijkse praktijk.

 

Kennis en kunde zijn de basis van technische branches in het algemeen en die van bodemenergie in het bijzonder. Net als in andere branches zien wij de behoefte aan specifieke kennis toenemen. In algemene zin kunnen we stellen dat het met de kennis van bedrijven en medewerkers binnen de bodemenergiebranche, mede door wettelijk verplichte certificering, goed gesteld is. Ook zien we dat onze leden veel belang hechten aan het bijhouden en borgen van de aanwezige kennis.

 

Inhoudelijke vraagstukken

Omdat de wet- en regelgeving aan verandering onderhevig is, moeten ook de daarmee verband houdende kenniscomponenten onderhouden worden. En niet alleen door bodemenergieprofessionals, maar steeds vaker zien we dat partijen zoals de eindgebruikers, omgevingsdiensten en overheden óók inhoudelijke vraagstukken hebben over beleid en wet- en regelgeving.

 

Kennisoverdracht

Eén van de belangrijkste speerpunten van onze branchevereniging is het delen en borgen van (nieuwe) kennis. Naast het organiseren van een diversiteit aan opleidingen voor bodemenergieprofessionals, vinden wij het belangrijk dat juist óók belangrijke partijen zoals gemeenten, vergunningverleners en gebruikers hun kennis op peil kunnen houden. Dit mede om ervoor te zorgen dat er wederzijds begrip is tussen uitvoerende en wetgevende partijen. Onze branchevereniging faciliteert deze kennisoverdracht op verschillende manieren:

  • Voor eindgebruikers is er het Gebruikersplatform Bodemenergie. Zij organiseren op zeer regelmatige basis workshops, seminars en webinars voor eindgebruikers van bodemenergie-installaties in brede zin. Vaak gaan deze kennisbijeenkomsten over specifieke vraagstukken die er zijn met betrekking tot WKO-installaties in gemeenten, instellingen, ziekenhuizen, kantoorcomplexen, campussen en overige gebouwen. Meer informatie over het Gebruikersplatform of het lidmaatschap kunt u hier vinden.
  • Het Kennisplatform Bodemenergie wisselt nieuwe kennis uit met andere experts op het gebied van bodemenergie, aan de hand van lopende en nieuwe onderzoeken. Het is een netwerk waar discussies kunnen worden gevoerd tussen overheid, gebruikers, uitvoerende partijen en andere belanghebbenden, over welke kennis er ontbreekt, kan worden ontwikkeld en hoe deze kennis in de praktijk kan worden geïmplementeerd. Op de website van het Kennisplatform vindt u ook onze Kennisbank Bodemenergie, bedoeld voor iedereen die behoefte heeft aan meer inhoudelijke kennis op specifieke onderwerpen zoals techniek en regelgeving. Meer informatie over het Kennisplatform en hoe u zich kunt aanmelden, vindt u hier.

Bent u zelf op zoek naar kennis en informatie over bepaalde zaken? Zit u met vraagstukken? Wilt u een kennisbijeenkomst bijwonen, een cursus volgen of informatie aanvragen? Kijk dan op onze website voor de mogelijkheden of om contact met ons op te nemen.