Vakblad Bodem: De rol van bodemenergie in de Transitievisie Warmte en de RES

feb 16, 2021

  1. Bodemenergie
  2.  → 
  3. branchevereniging
  4.  → Vakblad Bodem: De rol van bodemenergie in de Transitievisie Warmte en de RES

In het februarinummer van het Vakblad Bodem wordt via diverse artikelen het accent gelegd op de rol van de bodem in de energietransitie. Voor het verminderen van de CO2-uitstoot is de bodem een belangrijke ‘gratis’ bron voor hernieuwbare warmte en koude. Bodemenergie kan daarmee een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen leveren. Maar is dit potentieel voldoende in beeld? En wat is er nodig om het potentieel (nog) beter te benutten?

Onderwerpen

Martijn van Gelderen interviewde Frank Agterberg over de trends, innovaties en de belangrijke rol van onze branchevereniging met betrekking tot kwaliteitsborging. Ook de rol van de ministeries en de gesprekken van de branchevereniging met de overheid over met name beleid en wet- en regelgeving komen aan bod. Tevens wordt ingegaan op wat gebruikers merken van de overgang van gas naar bodemenergie en de positieve toekomst voor bodemenergie als techniek, die helpt de klimaatdoelstellingen waar te maken.

Op bodemenergie kun je bouwen

Het interview wordt afgesloten met de gezamenlijke vaststelling dat we moeten blijven leren en de maatschappelijke ontwikkelingen moeten blijven volgen. Maar ondertussen is er voldoende bewijs  dat bodemenergie iets is dat we eigenlijk allemaal zouden moeten willen.

Lees hier het volledige artikel Op bodemenergie kun je bouwen van Vakblad Bodem.

Meer informatie over bodemenergie in de RES en Transitievisie Warmte leest u hier.