Urgent: Warmtepompen met energielabel A+ en slechter per 1 januari 2024 uit de ISDE-regeling

nov 30, 2023

  1. Bodemenergie
  2.  → 
  3. Nieuws
  4.  → Urgent: Warmtepompen met energielabel A+ en slechter per 1 januari 2024 uit de ISDE-regeling

Het Ministerie van EZK heeft onlangs besloten om warmtepompen met energielabels A+ en slechter per 1 januari 2024 uit de ISDE-subsidieregeling te halen. EZK was hiertoe verplicht vanwege wijziging van de EU regulering 2017/1369. De RVO heeft onlangs een rechtstreeks bericht gestuurd aan de hen bekende leveranciers, inclusief een attendering op de desbetreffende warmtepompen. In de formele aankondiging (onderstaand) staat de scope precies omschreven.

Energie-efficiency warmtepompen

Om aan te sluiten op artikel 7, lid 2, van Verordening (EU) 2017/1369 worden warmtepompen met energielabel A+ en slechter uitgesloten van ISDE-subsidie. De bestaande subsidie voor warmtepompen met A++ bedragen blijven hetzelfde en warmtepompen vanaf energielabel A+++ krijgen een bonus van €225.

Deze wijziging geldt niet voor warmtepompen met een thermisch vermogen van 71 kW of hoger omdat deze buiten de scope van de EU811/2013 normering vallen. Deze wijziging geldt ook niet voor warmtepompen ten behoeve van tapwaterverwarming omdat energielabels A++ en A+++ daarvoor niet behoren tot de hoogste twee significant meest bevolkte energie-efficiëntieklassen.

Advies

Op woensdag 29 november jl. had een delegatie van Vereniging Warmtepompen overleg met het Ministerie van EZK en RVO ter verduidelijking van de scope en de overgangsregeling. Uit dit overleg kwam het volgende met bijbehorende advies aan u, mocht uw product nu geen label A++ of beter hebben:

(1) De bestaande overgangsregeling houdt in dat particulieren die voor 1 januari 2024 de warmtepomp hebben besteld in aanmerking zullen komen voor ISDE-subsidie volgens de huidige voorwaarden en bedragen als zij binnen 2 jaar na plaatsing hun subsidieaanvraag doen;

(2) Informeer a.u.b. uw klanten:

(a) installateurs die de particuliere markt bedienen dat zij orders onder de huidige voorwaarden kunnen aannemen tot 1 januari a.s.

(b) uw klanten die de professionele markt bedienen die vóórafgaand aan projectmatige aanschaf de ISDE-subsidie aanvragen opdat zij deze aanvragen voor 1 januari 2024 kunnen aangaan.

(3) Kijk bij RVO in de lijst onder welke (test-) condities het E-label is toegekend; RVO kent toe o.b.v. het hoogst mogelijke subsidiebedrag voor de aanvrager. Een wijziging van deze afgiftecondities o.b.v. reeds ingediende data of wellicht uit nieuwe testen kan resulteren in een beter label en daarmee kans op behoud van ISDE-subsidie; wellicht dat wél het subsidiebedrag wijzigt als het vermogen onder gewijzigde testcondities wijzigt. Mocht er meer tijd nodig zijn om deze aanpassing te doen, neem dan rechtstreeks contact op met RVO op WP2024@RVO.NL o.v.v. de meldcode(s).

Vooralsnog is er geen aanwijzing dat er op afzienbare termijn aanvullende wijzigingen zouden komen vanwege energielabels; Vereniging Warmtepompen zal potentiële wijzigingen (ook op EU-niveau) blijven monitoren.

Bekijk hier de e-mail van RVO: info marktpartijen WP wijziging label

Branchevereniging Bodemenergie heeft de leden van de vereniging direct op de hoogte gebracht van deze wijziging.