Update ISSO 73

feb 10, 2022

  1. Bodemenergie
  2.  → 
  3. branchevereniging
  4.  → Update ISSO 73

Eind februari 2022 beginnen we met de update van de ISSO 73 (ontwerp en uitvoering van verticale bodemwarmtewisselaars). Deze ISSO-publicatie, onderdeel van het kwaliteitssysteem bodemenergie, stamt uit 2005. Weliswaar is in 2017 een beperkte update uitgebracht, maar gezien de ontwikkelingen van de protocollen én de markt is deze publicatie aan een update toe.

Door: Henk Witte

De oorspronkelijke ISSO 73 was als ontwerptool ontwikkeld, met als doelgroep kleine systemen en ontwerpen zonder software. Daarnaast waren er schema’s volgens de zogenaamde MKK-structuur (Model Kwaliteitssysteem Klimaatinstallaties) ontwikkeld om het ontwerpproces en de aanleg van gesloten bodemenergiesystemen te ondersteunen.

Ondersteunend aan het ontwerpproces

Voornemen is om de nieuwe ISSO meer als ontwerp ondersteunend document op te zetten met aandacht voor het ontwerpproces (waarin allerlei keuzes moeten worden gemaakt) en waarbij naast verticale gesloten bodemenergiesystemen ook andere gesloten systemen de revue zullen passeren. Het document wordt ook geactualiseerd met betrekking tot de huidige BRL en protocollen.

Klankbordgroep

De ontwikkeling wordt door een klankbordgroep begeleid waarin Branchevereniging Bodemenergie uiteraard vertegenwoordigd is. Daarnaast wordt o.a. via de werkgroep Kennis ook binnen de branchevereniging nog intern overleg en afstemming georganiseerd.