Online Themamiddag ‘Energietransitie: denken in de breedte én diepte!’

nov 17, 2021

  1. Bodemenergie
  2.  → 
  3. Nieuws
  4.  → Online Themamiddag ‘Energietransitie: denken in de breedte én diepte!’

Op donderdagmiddag 2 december 2021 organiseert Branchevereniging Bodemenergie de online Themamiddag ‘Energietransitie: denken in de breedte én diepte’.  We hebben een klinkend programma samengesteld voor dit bodemenergie-evenement, met veel ruimte voor interactie en het stellen van vragen. Dit mag u niet missen!

Sprekers

Onder de deskundige leiding van Frank Agterberg, voorzitter Branchevereniging Bodemenergie, zullen Jan Paul van Soest (founding partner De Gemeynt), Janine Verweij (Directeur Geothermie Nederland) en Rard Rijcken (voormalig Chief Growth Officer Eteck) u meenemen langs de maatschappelijke, beleidsmatige en marktaspecten van de energietransitie waarbinnen bodemenergie haar rol aan het vergroten is. Met de onderwerpen van de sprekers én tijdens de paneldiscussie wordt zowel de breedte als de diepte in gegaan. Letterlijk en figuurlijk.

Programma

13.30 – 13.40
Kort intro door dagvoorzitter Frank Agterberg

13.40 – 14.10 
Energietransitie en bodemenergie in de breedte, de vinger op de zere plek
Door: Jan Paul van Soest

De welvaart is in de vorige eeuw spectaculair gegroeid dankzij winning en gebruik van fossiele brandstoffen, die gemakkelijk uit de bodem konden worden betrokken. Maar ze zijn ook dé oorzaak van klimaatverandering, en dat betekent dat het energiesysteem opnieuw moet worden uitgevonden. Nieuwe energie zal steeds meer bovengronds moeten worden gevonden, en de ondergrond verandert van functie: andere energievormen zullen er worden gewonnen (zoals aardwarmte), en andere energiefuncties moeten hun plek krijgen, zoals opslag van warmte en koude, en van nieuwe gassen zoals waterstof. Dat kan conflicteren met andere claims in de ondergrond. Bestuurlijk (wetgeving, financiering, toezicht) zijn we niet goed op toegerust op deze veranderingen. De ruimtelijke ordening bovengronds is zo goed als afgeschaft, en ondergronds nog amper op gang gekomen. Kan de sector letterlijk en figuurlijk de bodem onder de energietransitie leggen?

14.10 – 14.40
Kansen en potentie van collectieve lagetemperatuur-systemen met WKO’s voor thermische opslag, do’s en don’ts
Door: Rard Rijcken

Rard Rijcken gaat dieper met ons in op de te maken keuzes. We kijken samen naar de invulling van de vraag naar warmte. Hoe passen we de Trais Energetica toe en wanneer doen we iets wel of niet. Hoe verhouden deze keuzes zich t.o.v. de business case. Gaat het dan alleen om de juiste techniek tegen de laagste prijs of “moeten we ook nog wat” met de opdrachtgever en/of de eindgebruiker?

14.40 – 15.10 
Geothermie en warmteopslag, raakvlakken in de ondergrond
Door: Janine Verweij

Binnen het thema ‘Energietransitie: denken in de breedte én diepte’, neemt Janine u mee de diepte in. Letterlijk en figuurlijk: zij gaat dieper in op (midden) hoge warmte opslag in de bodem. Het belang van warmteopslag voor de sector en de kansen en belemmeringen worden hierbij uitgebreid belicht. Ook krijgt u antwoord op de vraag waarom het logisch en belangrijk is om samen op te trekken.

15.10 – 15.30
Pauze

15.30 – 16.15
Paneldiscussie met de sprekers en de dagvoorzitter op basis van stellingen

16.15 – 16.30
Afsluiting

Voor wie? Voor u!

De online Themamiddag is bedoeld voor leden van Branchevereniging Bodemenergie en overige geïnteresseerden die werkzaam zijn in de bodemenergiesector. Natuurlijk zijn de onderwerpen ook interessant voor collega’s uit andere duurzame warmtebranches, beleidsadviseurs, programmamanagers, gemeenten en de bouw-/renovatiesector, die dezelfde duurzame warmte-agenda hebben. Daarom nodigen wij ook collega’s in deze branches van harte uit!

Aanmelden

Deelname aan de online Themamiddag is kosteloos voor u en één introducé. U kunt zich aanmelden via dit inschrijfformulier. U ontvangt dan van ons een bevestiging per e-mail.

 

N.B.: In tegenstelling tot eerdere berichten om de Themamiddag in fysieke vorm te organiseren, hebben wij na de wederom verscherpte coronamaatregelen moeten besluiten het evenement volledig digitaal te organiseren. Wij hopen u online te mogen ontmoeten!