Steun de wetswijziging inzake de SPF verklaring!

okt 26, 2021

  1. Bodemenergie
  2.  → 
  3. branchevereniging
  4.  → Steun de wetswijziging inzake de SPF verklaring!

Na veel overleggen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, heeft de werkgroep Juridisch weten te bewerkstelligen dat de Waterregeling in de huidige vorm en de Omgevingsregeling (in de toekomst) worden gewijzigd, zodat deze beter aansluiten op de praktijk.

Door: Judith Alkema

In artikel 6.29 lid 1 sub h van de Waterregeling staat op dit moment dat de installateur de SPF-verklaring ten behoeve van de vergunning Waterwet moet afgeven. Voornamelijk bij open bodemenergiesystemen leidde dit tot vertraging in het vergunningsproces, omdat tijdens de vergunningsaanvraag vaak nog geen installateur betrokken is. De wet zal daarom worden aangepast, zodat ook de ontwerper deze verklaring mag afgeven. Met ontwerper wordt uiteraard de BRL-gecertificeerde ontwerper bedoeld, dit wordt ook opgenomen in de Nota van Toelichting bij deze wijziging. In de Omgevingsregeling, die de huidige Waterregeling op termijn zal gaan vervangen, staat een vergelijkbare bepaling. Ook deze wordt zo aangepast dat zowel de installateur als de ontwerper de SPF-verklaring mag gaan afgeven. Dit is dus heel goed nieuws voor onze branche! Dit gaat veel vertraging bij en discussies met Omgevingsdiensten voorkomen in de toekomst. We hopen op inwerkingtreding van deze nieuwe regel per 1 april 2022.

Beste scenario

De juridische werkgroep begrijpt dat er veel (inhoudelijk) te bediscussiëren valt over de SPF-verklaring in het algemeen, maar we hebben ons uiterste best gedaan om binnen de kaders van wat wettelijk gezien mogelijk is de regeling beter aan te laten sluiten bij de praktijk en de vertragingen zoals die zich nu voordoen in de toekomst te voorkomen. Het is dus binnen de mogelijkheden die wij juridisch gezien hadden het beste scenario!

Internetconsultatie

Het wetsvoorstel zal vermoedelijk in november 2021 worden gepubliceerd op de website www.internetconsultatie.nl. De juridische werkgroep verzoekt alle leden steun uit te spreken voor deze wijziging! Met name de installateurs en de ontwerpers die hierbij betrokken zijn willen we graag horen over dit voorstel. We stellen geen format of iets dergelijks beschikbaar voor de consultatie, omdat de invoervelden op de site vormvrij zijn en we geen meningen namens jullie kunnen en willen formuleren hierin. Als er vragen zijn over de wetswijziging en/of de context kunnen die uiteraard gesteld worden via juridisch@bodemenergie.nl.

Wij zullen vanuit de juridische werkgroep ook een signaal afgeven wanneer de consultatie is gestart. We hebben heel erg ons best gedaan op het behalen van dit resultaat en hopen op jullie massale steun!