Start na de zomer al met een van de bodemenergiecursussen!

jul 11, 2022

  1. Bodemenergie
  2.  → 
  3. Nieuws
  4.  → Start na de zomer al met een van de bodemenergiecursussen!

De zomer is in volle gang. We hopen dat iedereen kan genieten van de welverdiende rust, het mooie weer en een eventuele vakantie, om daarna weer vol nieuwe energie aan de slag te gaan. Dan is het wellicht ook een mooi moment om een (vervolg)cursus te volgen. Er zijn diverse cursussen voor professionals én voor overheden.

Schrijf u alvast in voor één van de cursussen, die na de zomer van start gaan. Leden profiteren van een aantrekkelijke korting.

Verplichte certificering

Branchevereniging Bodemenergie faciliteert dé opleidingen in Nederland ten behoeve van de certificering die verplicht is om werkzaam te mogen zijn binnen onze branche. Een groot aantal opleidingen wordt afgesloten met een CITO-examen. Naast de reguliere opleidingen voor de bodemenergiesector verzorgen wij ook opleidingen voor eindgebruikers van bodemenergiesystemen en overheden, om de kwaliteit van de opgeleverde installaties te borgen.

Voor elke professional de juiste cursus

Voor iedere bodemenergieprofessional die zich wil verdiepen, bekwamen of het vereiste certificaat wil behalen, bieden wij de juiste cursus. De Leergang Bodemenergie kent verschillende onderdelen op HBO-/WO-niveau voor verschillende beroepsgroepen (zoals ontwerpers, regievoerders, gebruikers, opdrachtgevers, adviseurs, installateurs en bodemboorders).

De volgende cursussen gaan binnenkort van start:

Cursus B: Basiscursus Vakmanschap Bodemenergie
Cursusduur: 3 dagen
Data: 30, 31 augustus en 1 september 2022
Locatie: Kas Meeting in Woerden

Cursus B: Basiscursus Vakmanschap Bodemenergie
Cursusduur: 3 dagen
Data: 6, 13 en 20 september 2022
Locatie: Kas Meeting in Woerden

Cursus SPF: Seasonal Performance Factor Bodemenergiesystemen
Cursusduur: 1 dagdeel
Datum: 8 september 2022
Locatie: Het Branche Bureau in Naarden

Cursus C: Specialisatie Bodemenergie: ontwerp & realisatie bovengrond (open en gesloten systemen)
Cursusduur: 3 dagen
Data: 15, 22 en 29 september 2022
Locatie: Kas Meeting in Woerden

Cursus DG: Specialisatie ontwerp & realisatie ondergrondse gesloten systemen
Cursusduur: 2 dagen
Data: 3 en 10 oktober 2022
Locatie: Het Branche Bureau in Naarden

Cursus E: Specialisatie exploitatie open en gesloten systemen
Cursusduur: 2 dagen
Data: 4 en 11 oktober 2022
Locatie: Kas Meeting in Woerden

Cursus DO: Specialisatie ontwerp & realisatie ondergrondse open systemen
Cursusduur: 2 dagen
Data: 6 en 13 oktober 2022
Locatie: Kas Meeting in Woerden

Cursus RT: Regeltechniek voor Bodemenergiesystemen
Cursusduur: 2 dagen
Data: 24 en 31 oktober 2022
Locatie: Kas Meeting in Woerden

Kijk hier voor ons volledige cursusaanbod.

Cursussen voor overheden en omgevingsdiensten

Omdat de energietransitie volop in ontwikkeling is, zijn wij dat ook continu. Wij spelen in op de toenemende vraag naar specifieke cursussen voor overheden, bevoegde gezagen, omgevingsdiensten en overige betrokkenen bij aanvraag van bodemenergiesystemen. Informeer naar ons uitgebreide aanbod basis- en verdiepingscursussen voor overheden. Wist u dat wij ook maatwerk cursussen bieden, samen met onze partners in het veld?

Wij bieden de volgende cursussen speciaal voor overheden aan:

Cursus OB: Basiscursus Bodemenergie voor Overheden 
Cursus OV: Verdiepingscursus Bodemenergie voor Overheden

Download hier de brochure Bodemenergie cursussen voor overheden

De juiste expertise voor verplichte certificaten

De cursussen van Branchevereniging Bodemenergie sluiten nauw aan bij de huidige praktijk, de examens die door het CITO worden gegeven en uiteraard bij de eisen die er worden gesteld voor het behalen de verplichte certificaten. Daarbij werken wij met docenten met de juiste expertise, up-to-date kennis en ervaring uit de praktijk.

Interesse? Bekijk ons cursusaanbod en schrijf u alvast in voor na de zomer. Het aantal plaatsen is beperkt!

 

Mocht u vragen hebben over onze cursussen, neem dan contact met ons op via cursussen@bodemenergie.nl