Bijeenkomst Kennisplatform woensdag 10 november 2021

okt 20, 2021

  1. Bodemenergie
  2.  → 
  3. kennisplatform
  4.  → Bijeenkomst Kennisplatform woensdag 10 november 2021

Op woensdagmiddag 10 november organiseert het Kennisplatform Bodemenergie een kennisbijeenkomst. En yes: We mogen weer fysiek bij elkaar komen, en wel bij DWA in Gouda, waar we enorm naar uitkijken. We kunnen elkaar weer ‘in het echt’ ontmoeten, netwerken en kennis delen! Voor de Kennisbijeenkomst hebben we een aansprekend programma met zeer actuele onderwerpen in petto.

Eerst blikken we vooruit met een lezing over Bodemenergie van 2021 tot 2050. Voor welke uitdagingen staat onze branche, en wat moet er gebeuren voor een verantwoorde groei van bodemenergiesystemen, met de kennis van nu?

Na de lezing volgt er een interactief gedeelte: een update van de Kennisagenda en de status van de projecten. Op de Kennisagenda staan onderwerpen die op bijeenkomsten van het Kennisplatform zijn geïdentificeerd en geprioriteerd. Heeft u ook een vraagstuk of probleem voor de Kennisagenda? Dien deze dan in via dit formulier.

Bij het laatste onderdeel van de Kennisbijeenkomst, de interactieve workshop, kunt u kiezen uit twee onderwerpen: opschaling van gesloten bodemenergie of open bodemenergie in LT-netten. We merken dat er grote behoefte is aan collegiale interactie/discussie, daarom faciliteren we dat graag op deze 2 thema’s

Aan het eind van het programma heeft u tijdens de borrel ruim de tijd om vakgenoten te ontmoeten en verder bij te praten. U komt toch ook?

Aanmelden

Voor deelnemers aan het Kennisplatform is de toegang tot deze bijeenkomst kosteloos. U kunt zich aanmelden via dit inschrijfformulier. U ontvangt dan van ons een bevestiging per e-mail.

Wij hopen u in Gouda te mogen ontmoeten!

Programma

13.30 uur           Inloop
14.00 uur           Welkomstwoord en lezing: Bodemenergie van 2021 – 2050
14.45 uur           Update Kennisagenda, status projecten
15.15 uur           Pauze
15.45 uur           Interactieve workshops in parallelle groepen:

Workshop 1: Opschalen van GBES in relatie tot de zorgen over veilig
boren en onderlinge interactie
Workshop 2: OBES in LT-netten (bijvoorbeeld in combinatie met aquathermie)

17.00 uur           Afsluiting + borrel

Datum, tijd en locatie:

Datum:               10 november 2021
Tijdstip:              13.30 – 17.00 uur
Locatie:              DWA, Harderwijkweg 7, 2803 PW  GOUDA

Meld u aan via dit aanmeldformulier a.u.b.