Positie bodemenergie in Brabant bij beleidsontwikkeling omgevingsverordening

jan 22, 2021

  1. Bodemenergie
  2.  → 
  3. bodemenergie
  4.  → Positie bodemenergie in Brabant bij beleidsontwikkeling omgevingsverordening

In een eerder nieuwsbericht deden wij verslag van de consultatiesessie op 17 november 2020, over de Brabantse omgevingsverordening en de daarin beoogde grote beperkingen voor bodemenergie. BodemenergieNL had daartoe samen met GGBN een zienswijze ingediend.

De zienswijze, de interventies in de consultatie en parallelle contacten (lobby) hebben ertoe geleid dat er ruimte is gekomen voor een meer integrale afweging. De provinciale beleidsafdeling energie heeft debatruimte geclaimd, mede op aangeven van gemeenten die door de beoogde beperkingen van bodemenergie hun energietransitievisies niet gerealiseerd krijgen. Zij hebben BodemenergieNL benaderd voor informatie over bodemenergie (en alternatieve duurzame opties), zodat Brabant de behoefte aan bodemenergie kan kwantificeren en aan de randvoorwaarden daarvan voldoen.

Wij hebben hen vooralsnog geattendeerd op onze brochure, de ECW-factsheets, het (enigszins gedateerde) onderzoek-naar-kosten-aardgasvrije-warmteconcepten door DWA en de NVDE brochure duurzame warmte. Overigens wordt de behoefte aan een volledig en onderling vergelijkend overzicht van technieken steeds explicieter.

Ruimte voor een meer integrale afweging

Het is nog niet duidelijk wat dit betekent voor de doorloop van het formele traject van de Brabantse omgevingsvisie, maar het is hoopvol dat in ieder geval ‘de deur niet zomaar wordt dichtgegooid vanuit het eenzijdige voorzorgsprincipe’. En dat er ruimte komt voor een meer integrale afweging. Het devies blijft overigens ook hier om de veronderstelde en niet-gekwantificeerde risico’s om te buigen naar een feitelijke analyse met vertrouwen in het bestaande, wettelijk geborgde kwaliteitssysteem!