Symposium ‘Aanvullen boorgaten gesloten bodemenergiesystemen’

KWR Groningenhaven 7Nieuwegein,

KWR en Deltares organiseren op 13 oktober van 09.00 tot 12.00 uur het Symposium ‘Aanvullen boorgaten gesloten bodemenergiesystemen’. In de afgelopen twee jaren is uitgebreid praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek gedaan in laboratoria en in de (dagelijkse) praktijk naar de techniek van, de materialen voor en de controlemogelijkheden bij het aanvullen van boorgaten van gesloten bodemenergiesystemen. Tijdens dit symposium worden de resultaten gepresenteerd.