Op bodemenergie kun je bouwen!

feb 4, 2021

  1. Bodemenergie
  2.  → 
  3. bodemenergie
  4.  → Op bodemenergie kun je bouwen!

De klimaatopgave vraagt een enorme maatschappelijke verandering van zowel burgers als lokale overheden. Gemeenten en RES-coördinatoren werken op dit moment hard aan de Regionale Energie Strategieën (RES 1.0). 

Bodemenergie wordt al ruim 25 jaar toegepast in Nederland en maar liefst 45 jaar elders in Europa. Daarmee is de infrastructuur reeds aanwezig, evenals een kwaliteitssysteem. De meest bekende zijn de BUM Bodemenergie (handleiding vergunningverlening bij bodemenergie) en de HUM Bodemenergie (Handleiding voor toezicht en handhaving). Bodemenergiesystemen zijn goed te financieren en juridisch goed verankerd.

Meer weten?

In het document RES EN TRANSITIEVISIE WARMTE – Op bodemenergie kun je bouwen leest u wat bodemenergie is, welke twee typen bodemenergiesystemen er zijn en waarom bodemenergie een belangrijke bijdrage levert aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving Het document biedt basiskennis, informatie en tevens advies voor iedereen die betrokken is bij het opstellen van de transitievisie warmte (en koude).