Omgevingswet nu van kracht, zorgen in Tweede Kamer

jan 3, 2024

  1. Bodemenergie
  2.  → 
  3. branchevereniging
  4.  → Omgevingswet nu van kracht, zorgen in Tweede Kamer

Na elf jaar van aankondigingen en zes keer uitstel is de langverwachte Omgevingswet in werking getreden vanaf 1 januari jl. Deze wet, die verschillende bouw- en milieuwetten bundelt, wordt de komende tijd nauwlettend gevolgd na eerdere waarschuwingen voor mogelijke struikelblokken in vergunningstrajecten en potentiële fouten bij vergunningverlening.

Ondanks de goedkeuring van de Tweede en de Eerste Kamer, maakt de Tweede Kamer zich nog steeds zorgen, zo bleek tijdens een overleg van de commissie Binnenlandse Zaken vlak voor kerst. Geert Gabriëls van GroenLinks-PvdA benadrukte in een artikel in het FD dat gemeenten mogelijk nog niet volledig voorbereid zijn en pleitte voor een spoedig debat over de implementatie van de Omgevingswet. Hij voorspelde dat de mailboxen van gemeenten vanaf januari zouden overlopen met klachten, wat dus ook al gebeurt.

Leefomgeving
Met de nieuwe Omgevingswet wordt het stelsel van het omgevingsrecht volledig herzien. Dit betreft zaken die te maken hebben met de leefomgeving zoals bodem, het water, grondeigendom en bouwen. Het doel is om het omgevingsrecht makkelijker, flexibeler en toegankelijker te maken. Of dit ook gaat lukken, zal nog moeten blijken.

Omgevingswet en bodemenergie
Om de branche te informeren over de context en de relevante zaken voor bodemenergie, organiseerde de Werkgroep Juridisch eind november 2023 de Kennismiddag Relevante Wetgeving voor Bodemenergie. Alexandra Danopoulos en Linda Hoeben van Ploum Law Firm namen de volle zaal mee in de materie en de zaken die er in de Omgevingswet veranderen voor de aanleg en het gebruik van gesloten en open bodemenergiesystemen. Lees de samenvatting van de belangrijkste zaken voor onze branche hier.

Nieuw loket: DSO
Vanaf nu is er een nieuw loket voor het indienen van aanvragen en vergunningen: het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Ondanks eerdere kritiek op het DSO, vertrouwt de minister erop dat eventuele problemen zijn opgelost. Gemeenten die nog niet klaar zijn, mogen voorlopig de oude werkwijze hanteren om vergunningen te verlenen.

Monitoring
Om de voortgang van de implementatie te monitoren, is er een regeringscommissaris aangesteld. Daarnaast is er een onafhankelijke evaluatiecommissie ingesteld die in 2028 een eindverslag zal presenteren, terwijl tussentijds jaarlijks verslag wordt uitgebracht. Ook dringt de Tweede Kamer aan op verdere informatie over mogelijke knelpunten op korte termijn, waarover minister De Jonge de Kamerleden nog deze maand nog verder zal informeren.

Bent u lid van Branchevereniging Bodemenergie en heeft u vragen over de Omgevingswet of loopt u tegen problemen aan? Neem dan contact op met de juridische werkgroep van Branchevereniging Bodemenergie via juridisch@bodemenergie.nl.