Nieuws inzake vergunningverlening provincie Gelderland

jul 11, 2022

  1. Bodemenergie
  2.  → 
  3. Nieuws
  4.  → Nieuws inzake vergunningverlening provincie Gelderland

Zoals bekend bij velen van jullie, is er sprake van flinke achterstanden bij de vergunningverlening door de provincie Gelderland. De branchevereniging heeft hier op verzoek van haar leden actie op ondernomen door de Gedeputeerde Staten van Gelderland aan te spreken op deze achterstanden, die een behoorlijke impact hebben op onze projecten en de projecten van onze klanten.

Naar aanleiding van die brief heeft een delegatie van het bestuur van de branchevereniging gesproken met de provincie. Zij geven toe enorme achterstanden te hebben en niet ‘in control’ te zijn momenteel, grotendeels wegens een langdurig personeelstekort. Ze erkennen ook in gebreke te zijn in gevallen waar een ingebrekestelling is verstuurd en niet tijdig is gereageerd dan wel waar na verstrijken van de termijn nog geen besluit is genomen. Ze vragen daarin ons begrip.

De branchevereniging laat de keuze om hierin verdere stappen te (willen) ondernemen aan de desbetreffende leden en hun klanten.

De provincie heeft inmiddels een paar flinke maatregelen genomen met betrekking tot het aannemen van personeel, inhuren van expertise, en uitbesteding van werk. Zij verwachten voor het eind van dit jaar weer grip te hebben op o.a. de aanvragen Waterwet vergunningen. Voor dit doel zullen zij ook in de komende tijd een planning opstellen, waaruit blijkt wanneer de achterstallige aanvragen wel in behandeling zullen worden genomen. Daarmee hopen zij (en wij) dat de ontstane onrust en onzekerheid in ieder geval deels wordt weggenomen.

Verder zullen we in goed contact met de provincie blijven om de voortgang te monitoren, en ook ten behoeve van verdere kennisdeling en -ontwikkeling.

Bij vragen, mail ons gerust via juridisch@bodemenergie.nl