NieuweWarmteNu! gaat collectieve warmteprojecten realiseren dankzij Groeifonds

jul 26, 2022

 1. Bodemenergie
 2.  → 
 3. Nieuws
 4.  → NieuweWarmteNu! gaat collectieve warmteprojecten realiseren dankzij Groeifonds

Met behulp van 200 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds kan NieuweWarmteNu! (NWN!) 26.000 huizen en gebouwen en ruim 800 hectare glastuinbouw van het aardgas af halen. Verschillende duurzame warmtebronnen zoals aquathermie, bodemenergie, geothermie, restwarmte en zonthermie worden ingezet in projecten. Bodemenergie Nederland is een van de partijen die deel uitmaken van het brede consortium van NWN!

 

De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft besloten het advies van de Groeifondscommissie over te nemen om 12 concrete collectieve warmteprojecten en de demonstratie van 6 innovaties van NWN! te ondersteunen. Daarnaast komt er een uitgebreid leer- en ontwikkelprogramma om de ervaringen die met deze zogenaamde vliegwielprojecten worden opgedaan breed te delen met toekomstige projecten. De eerste projecten van NWN! starten al in 2023.

Met de goedkeuring van deze aanvraag wordt een enorme impuls gegeven om het gebruik van aardgas voor verwarming versneld af te bouwen tegen acceptabele kosten. Het consortium NieuweWarmteNu! is daarom ook erg blij met deze toekenning vanuit het Nationaal Groeifonds. Teun Bokhoven, voorzitter van de stuurgroep: “Het reduceren van aardgasimport door het gebruik van duurzame warmte is alleen maar urgenter geworden. De projecten van NWN! gaan zorgen dat er veel meer woningen en bedrijven onafhankelijk worden van aardgas in de komende jaren. Bovendien versterkt het de Nederlandse economie en leidt het tot een aanzienlijke CO2-reductie”.

Goedgekeurde projecten met aquathermie


In de goedgekeurde projecten worden verschillende duurzame warmtebronnen zoals geothermie, restwarmte, zonthermie en aquathermie ingezet. Aquathermieprojecten worden uitgevoerd in Heeg, Deventer en Gorinchem. Er zijn ook diverse vormen van eigendom en beheer opgenomen, waarbij soms warmtebedrijven of netbedrijven de initiatiefnemer zijn en in andere projecten gemeenten of een lokale wijkcoöperatie. Samen werken de verschillende partijen in het consortium NWN! aan de versnelling van de inzet van duurzame collectieve warmte systemen. Naast de 12 duurzame collectieve warmtesystemen die NWN! in de gebouwde omgeving en de glastuinbouw gaat realiseren, worden nog 6 innovaties in de praktijk gedemonstreerd zoals grootschalige seizoensopslag van warmte. Door niet gebruikte warmte in de zomer op te slaan kunnen duurzame warmtebronnen nog effectiever worden ingezet.

Breed consortium


Het NWN! consortium bestaat uit op dit moment uit de volgende partijen:

 • warmtebedrijven (Eneco, Ennatuurlijk, Essent, HVC, SVP en Vattenfall)
 • partijen die werken aan energie uit de ondergrond (EBN, Equans, Huisman en Shell)
 • partijen die werken aan energie uit water (NWB Bank en verschillende waterschappen)
 • gemeenten (Den Haag, Groningen, (Metropoolregio) Amsterdam, Rotterdam en Utrecht)
 • provincies (Gelderland, Limburg en Zuid-Holland)
 • brancheorganisaties (Bodemenergie Nederland, Geothermie Nederland, Netbeheer Nederland en Netwerk Aquathermie)
 • koepelorganisaties van energiecoöperaties (EnergieSamen en Energie van Utrecht),
 • Warmtenetwerk Westland (enkele tuinders, HVC, Capturam en gemeenten Westland en Midden-Delfland) en Warmte Samenwerking Oostland (gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Zuidplas, Waddinxveen en Zoetermeer)
 • kennisinstellingen (Deltares en TNO)
 • ministeries van Economische Zaken en Klimaat (penvoerder) en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Projecten en innovaties in NieuweWarmteNu!

Project

Aanvrager

Warm Heeg * Stichting Warm Heeg
WarmteStad Warmtestad, Gemeente Groningen
Open warmtenet Delft (OWD) NetVerder
Slim Warmtenet Zandweerd * Gemeente Deventer
Malburgen-Oost Arnhem Vattenfall
Nazareth-Limmel Ennatuurlijk
Warmte volloop HAL Gemeente Den Haag, Eneco
Warmtenet Gorinchem * N.V. HVC
Aardwarmtecluster Wilgenlei Agro-Energy
Rotterdam-Noord Eneco, Gemeente Rotterdam
Middenbeemster Stadsverwarming Purmerend
Warmtenet Westland Capturam

In deze projecten wordt aquathermie ingezet.

Innovatie (demonstratieproject)

Partijen

Design Toolkit Warmtenetten TNO, Deltares, Eneco, Vattenfall
Hoge Temperatuur Opslag Rotterdam Eneco, Shell, KWR, TNO, Deltares
Betaalbare en betrouwbare grondwaterputten voor HTO Deltares KWR, Hajtjema, Eneco, TUD
Demonstratie Eavor Loop Eavor, Ennatuurlijk, EBN
Composiet Putverbuizing Huisman Geo, TNO
Data gedreven optimalisatie aardwarmte systemen (‘digital twin’) TNO, Equans, HAL