Wetswijziging Waterregeling en Omgevingsregeling gerealiseerd

apr 25, 2022

  1. Bodemenergie
  2.  → 
  3. Nieuws
  4.  → Wetswijziging Waterregeling en Omgevingsregeling gerealiseerd

Naar aanleiding van en met behulp van input van onze leden, heeft (de juridische werkgroep van) Branchevereniging Bodemenergie de wetswijziging van de Waterregeling en de Omgevingsregeling weten te realiseren! Dit werd al aangekondigd in de nieuwsbrief van 27 oktober 2021 en is nu officieel. De wetswijziging zorgt voor een efficiëntieslag en voorkomt daarmee mogelijke vertraging van de vergunningverlening.

De wijziging is afgelopen week (week 16) in de Staatscourant gepubliceerd. Dat betekent dat de regeling definitief in zal gaan per 1 juli 2022. Dit betekent een efficiëntieslag in de vergunningaanvragen Waterwet voor open systemen. Een mooie prestatie voor ons als branche, en een bewijs dat samenwerking tussen de branche en betrokken overheidspartijen een mooi resultaat oplevert!

Wat houdt de wijziging in?

Kort gezegd hebben we het volgende laten wijzigen door deze regeling aan te passen: Artikel 6.29 lid 1 sub h vraagt nu om een SPF-verklaring van de installateur bij de aanvraag vergunning Waterwet. Dit hebben we laten aanpassen naar een SPF-verklaring van ofwel de (BRL gecertificeerde) ontwerper of van de installateur. Deze wijziging zal ook worden opgenomen in de Omgevingsregeling, die de Waterregeling zal vervangen wanneer de Omgevingswet ingaat.

Geen onnodige vertraging aanvraagproces meer

De hoofdreden voor de wijziging is dat er vaak ten tijde van de vergunningaanvragen voor open bodemenergiesystemen nog geen installateur bekend is, deze eis zorgde dus voor veel vertraging in het aanvraagproces. Zie voor meer informatie over het hoe en waarom van het aanpassen van de regeling de Nota van Toelichting, ook gepubliceerd vanaf hier: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-10295.html#d17e117