Zet bodemenergie in de spotlights op de Open Energiedag!

mei 23, 2023

  1. Bodemenergie
  2.  → 
  3. branchevereniging
  4.  → Zet bodemenergie in de spotlights op de Open Energiedag!

In Nederland zijn zóveel inspirerende, aansprekende en simpelweg mooie bodemenergieprojecten gerealiseerd, en er komen steeds meer duurzame projecten bij! Deze zijn voor het grote publiek vaak niet zichtbaar, en dat is jammer! Tastbare voorbeelden zijn immers een goed middel om bedrijven, consumenten en lokale overheden, die (latent) geïnteresseerd zijn in bodemenergie, te informeren en te inspireren. De Open Energiedag, waar Branchevereniging Bodemenergie mede-initiatiefnemer en -organisator van is, speelt hierop in; duurzame energieprojecten in het hele land worden opengesteld voor een zo breed mogelijk publiek. Een mooie kans!

Doet uw bedrijf/organisatie ook mee met de Open Energiedag op 16 september 2023? Vorig jaar namen meer dan vijfduizend bezoekers tijdens deze dag een kijkje bij meer dan 60 duurzame energieprojecten. Dit jaar worden dat er vast meer. Een breed scala aan energieprojecten, zoals zon- en windparken, biomassacentrales, aquathermie-, bio-energie-, bodemenergie-, geothermie-, isolatie-, warmtepompen- en infrastructuurprojecten kunnen zich aanmelden voor de Open Energiedag. De dag wordt georganiseerd door NVDE, NWEA, HollandSolar, EnergieSamen, Vereniging Warmtepompen, Branchevereniging Bodemenergie, Geothermie Nederland en is onderdeel van de ‘Daar krijg je energie van’-campagne.

Wat is de Open Energiedag?

Duurzame energieprojecten in heel Nederland openen de deuren om mensen kennis te laten maken met de technieken én de mensen achter de energietransitie. Bezoekers varen met een bootje naar een drijvend zonnepark, kijken binnen in een windmolen, horen het verhaal achter de houtsnippers in de biomassacentrale of ervaren de mogelijkheden van bodemenergie als onmisbare schakel in het energiesysteem van de toekomst. De belangstelling voor duurzame energie en energiebesparing nam vorig jaar flink toe. De Open Energiedag draagt bij aan begrip en draagvlak voor duurzame energie.

Meld uw energieproject aan

Wilt u de deuren van uw energieproject ook openen voor publiek op 16 september 2023? U kunt (meerdere) locaties voor de Open Energiedag aanmelden via het formulier onderaan de webpagina: https://www.daarkrijgjeenergievan.nl/open-energiedag/. De Open Energiedag is niet voor individuele woningen: die passen goed bij de duurzame huizenroute.

Ook voor werkzoekenden en loopbaancoaches

Dit jaar besteden we extra aandacht aan de doelgroep werkzoekenden en loopbaancoaches. Zij kunnen tijdens de Open Energiedag een indruk krijgen hoe het is om te werken aan de energietransitie. Zoekt uw bedrijf/organisatie medewerkers of wilt u bijdragen aan het informeren van werkzoekenden, dan kunt u hen tijdens de Open Energiedag verwelkomen. We doen dit samen met de FNV en Mensen Maken de Transitie.

Nodig uw doelgroep uit

Met de Open Energiedag wordt een breed publiek gemobiliseerd van geïnteresseerden in duurzaamheid, energie en de omgeving. Ook landelijke, provinciale en lokale politici behoren nadrukkelijk tot de doelgroep. De bedoeling is, dat uw doelgroep een bezoek aan uw project als een inspirerend en leerzaam uitje ervaart, meer te weten komt over de voordelen van duurzame energie en uw bodemenergieproject daadwerkelijk kan ZIEN in een praktijksituatie. Uiteraard is de Open Energiedag ook een mooie kans om uw relaties en potentiële opdrachtgevers uit te nodigen.

Praktische informatie

Doet een locatie mee aan de Open Energiedag? Dan kunt u zelf de dag naar eigen inzicht vormgeven: het precieze programma en de praktische organisatie op de locatie zelf laten we over aan de creativiteit van de organisatoren. Denk aan rondleidingen, presentaties, fietsroutes en meer. De locatie ontvangt van de NVDE een toolkit met beeldmateriaal om te gebruiken in de eigen on- en offline communicatie en een voorbeeldpersbericht voor de lokale media.

Dus twijfel niet en meld uw locatie aan. Dit kan tot 15 juni 2023.

Mocht u vragen hebben, aarzelt u dan niet contact op te nemen met Sandy Hoogendijk, telefoonnummer 06-22186742 of via de mail: communicatie@bodemenergie.nl.