Symposium ‘Aanvullen boorgaten gesloten bodemenergiesystemen’

KWR Groningenhaven 7Nieuwegein,

KWR en Deltares organiseren op 13 oktober van 09.00 tot 12.00 uur het Symposium ‘Aanvullen boorgaten gesloten bodemenergiesystemen’. In de afgelopen twee jaren is uitgebreid praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek gedaan in laboratoria en in de (dagelijkse) praktijk naar de techniek van, de materialen voor en de controlemogelijkheden bij het aanvullen van boorgaten van gesloten bodemenergiesystemen. Tijdens dit symposium worden de resultaten gepresenteerd.

Kick-off Werkgroep Bronboorders van Branchevereniging Bodemenergie op 13 oktober

KWR Groningenhaven 7Nieuwegein,

Op 13 oktober organiseert Branchevereniging Bodemenergie een exclusieve bijeenkomst voor bronboorbedrijven. Deze bijeenkomst is tevens de kick-off van de ‘Werkgroep Bronboorders voor Bodemenergiesystemen’. Een groot aantal bronboorders heeft de wens uitgesproken om binnen Branchevereniging Bodemenergie deze werkgroep op te richten. Daar willen we graag samen met u verdere invulling aan geven.