Goed voorbeeld doet goed volgen

jan 1, 2023

  1. Bodemenergie
  2.  → 
  3. branchevereniging
  4.  → Goed voorbeeld doet goed volgen

De leden, het bestuur en de werkgroepen van Branchevereniging Bodemenergie maken het zich samen sterk voor een verantwoorde groei en kwalitatief goede toepassing van bodemenergiesystemen. Samen met de werkgroep Markt & Promotie – en met onze leden natuurlijk – zorgen wij ervoor dat bodemenergie steeds meer gezien wordt als sleutel voor de energietransitie en het succes van andere technieken.

Een van de dingen die we als werkgroep willen blijven doen is het delen van best case practices met diverse doelgroepen. Het doel hiervan is iedereen die bezig is met de energietransitie en duurzame warmte te informeren en vooral te inspireren met concrete voorbeelden, ideeën en handreikingen. Immers: goed voorbeeld doet goed volgen.

Positieve berichtgeving: voorbeelden gebruiken

Naast ons eigen netwerk zetten wij hiervoor verschillende kanalen in zoals Binnenlands Bestuur (kennisplatform voor hoger opgeleide ambtenaren en bestuurders). Uit de analyses die we van de artikelen maken, blijkt dat de berichten over best case practices zeer goed worden gelezen door een brede doelgroep. Op een laagdrempelige manier brengen we daarmee de voordelen van onze techniek daarmee breed onder de aandacht bij o.a. lokale overheden, beleidsmakers, energieprofessionals en andere partijen binnen de warmteketen. Dit willen we dan ook structureel blijven doen.

Alle leden kunnen meedoen!

Daarbij willen we alle leden graag de kans geven om voor relevante projecten of casussen te delen in de vorm van een artikel. Interesse? Neem dan contact op met communicatie@bodemenergie.nl voor verdere afstemming.

Meer informatie

Neem ook een kijkje bij de artikelen van Branchevereniging Bodemenergie die gepubliceerd zijn op Binnenlands Bestuur.