Gemeentes krijgen meer inzicht in bodemenergie tijdens spreekuur

jun 6, 2023

  1. Bodemenergie
  2.  → 
  3. Nieuws
  4.  → Gemeentes krijgen meer inzicht in bodemenergie tijdens spreekuur

Antwoord geven op de vele vragen die gemeenten hebben over de vele aspecten rondom de toepassing van bodemenergie. Dat was de insteek van het digitale spreekuur dat de Provincie Overijssel in samenwerking met het Gebruikersplatform Bodemenergie organiseerde. Op dinsdag 23 mei woonden ruim veertig ambtenaren en andere geïnteresseerden dit spreekuur bij.

Na de introductie door het Gebruikersplatform Bodemenergie en de aanwezige experts, was het tijd om de (vooraf) ingestuurde vragen te beantwoorden. In totaal waren dit er ruim twintig, zowel over de procesmatige als de technische kant van het toepassen van bodemenergiesystemen. De vragen leverden interessante antwoorden, adviezen, casussen en discussies op. De eerste vraag over het goed reguleren van gesloten bodemenergiesystemen door gemeenten leverde bijvoorbeeld al direct bruikbare voorbeelden op. Zo haalde Van Gelder de gemeente Goes aan, waar een bodemenergieplan in een gemeentelijke verordening is opgenomen.

Ook praktische vragen en adviezen kregen tijdens het spreekuur de aandacht. Een interessante tip die de sprekers meegaven, was om te kijken in hoeverre men de aanvoertemperatuur van verwarmingswater omlaag kan brengen. Everts haalde het voorbeeld van het DeLaMar Theater aan. Hier werd een winter lang geëxperimenteerd met een aanvoertemperatuur die 15 graden lager ligt dan normaal. Dit leverde qua comfort geen problemen op en leidde tot een energiereductie van 30 tot 40%. Hij riep daarbij anderen op om dit ook eens uit te proberen. “Er valt in dat opzicht nog heel veel te winnen in Nederland.”

De vraag over het versnellen en reguleren van de verduurzaming binnen een gemeente was een goede afsluiter van het spreekuur. Van Gelder gaf gemeenten mee dat ze zelf de regiefunctie op zich moeten nemen, bijvoorbeeld door particulieren voor te lichten en op die manier te zorgen dat zij zelf initiatieven ontplooien.

Download hier het volledige verslag: Verslag bijeenkomst 23 mei 2023