Even voorstellen: Willem Bastein, onze nieuwe Kwaliteitsmanager

apr 13, 2023

  1. Bodemenergie
  2.  → 
  3. branchevereniging
  4.  → Even voorstellen: Willem Bastein, onze nieuwe Kwaliteitsmanager

Voor velen van u is Willem Bastein al een bekende in onze branche én als actief lid van Branchevereniging Bodemenergie. Zo is hij al enige tijd lid van de Juridische Werkgroep. Per 1 april jl. is Willem benoemd tot Kwaliteitsmanager van Branchevereniging Bodemenergie. Daarmee heeft hij het stokje overgenomen van Beerd Volkers. Aan degenen die Willem nog niet kennen, stellen wij hem graag kort voor:

Willem heeft elektrotechniek gestudeerd in Delft. Al sinds 1991 is hij werkzaam in de installatiesector en sinds 2007 specifiek in de bodemenergiebranche. Als expert op dit vakgebied heeft hij inmiddels jarenlange ervaring in het ontwerpen van zowel bovengrondse als ondergrondse (gesloten) bodemenergiesystemen. In 2012 richtte Willem samen met Wim van den Boogerd het bedrijf Klimaatgarant op, dat zich toelegt op het realiseren van installaties voor energieneutrale woningen. Daar heeft Willem o.a. de kwaliteitssystemen voor BRL11000 en BRL6000 opgezet. En samen met Itho Daalderop heeft Klimaatgarant inmiddels enkele tienduizenden bodemwarmtepompen in Nederlandse woningen geïnstalleerd.

Zijn ervaring en vakkennis zet Willem nu ook in als Kwaliteitsmanager van Branchevereniging Bodemenergie. Op de vraag waarom hij deze handschoen heeft opgepakt, antwoordde Willem: “Door mijn dagelijkse werk kan ik op dit moment meer de focus leggen op wat we vanuit de vereniging nuttig en noodzakelijk achten voor de gehele sector. Mede daarom zit ik ook in de Juridische Werkgroep van de branchevereniging. Toen Beerd aangaf dat hij in verband met een nieuwe baan moest stoppen als Kwaliteitsmanager, is besproken of ik deze rol kan en wil vervullen. Daar hoefde ik niet lang over na te denken. Ik zie het als een belangrijke taak om de sector te helpen zorgen dat we het goed blijven doen, wat de kwaliteit van bodemenergiesystemen betreft. Maar vooral ook dat de buitenwereld dat óók zo ervaart!”

Wij wensen Willem heel veel plezier en succes met zijn nieuwe rol als Kwaliteitsmanager!