Cursussen bodemenergie voor overheden

okt 10, 2022

 1. Bodemenergie
 2.  → 
 3. branchevereniging
 4.  → Cursussen bodemenergie voor overheden

 

Als branchevereniging zien wij dat met de toename van aantal WKO’s en bodemenergiesystemen in de gebouwde omgeving ook de behoefte groeit aan meer kennis. Niet alleen binnen onze branche maar ook bij gemeenten en provincies, bestuurders en beleidsmakers, vergunningverleners, toezichthouders en omgevingsdiensten. Daarom hebben wij diverse cursussen ontwikkeld, gericht op deze doelgroepen en hun dagelijkse praktijk.

 

Heeft u behoefte aan meer kennis over bodemenergie?

Als u voor uw werkgebied energie, bodem, water, ruimte en bouwen over de nodige basiskennis over bodemenergie wilt beschikken, kunt u ervoor kiezen om de Basiscursus Bodemenergie voor Overheden (OB) te volgen. Bent u al bekend met bodemenergie en wilt u uw kennis verdiepen? Kies dan voor een Verdiepingscursus Bodemenergie voor Overheden (OV).

De volgende twee cursussen gaan binnenkort van start:

 

Basiscursus Bodemenergie voor Overheden (OB)

Cursusdatum:   30 november
Locatie:              BCN, Zwolle

De cursus behandelt de actuele stand van zaken rond de onderwerpen:

 • ondergronds ruimtegebruik;
 • kwaliteitseisen bij aanleg en exploitatie;
 • toezicht en bevoegdheden bij realisatie en exploitatie;
 • gebouwzijdige aspecten.

 Kijk hier voor meer informatie over de basiscursus en om u in te schrijven.

 

Verdiepingscursus Bodemenergie Gesloten Systemen (OV)

Cursusdatum:                 7 december
Locatie:                            BCN, Zwolle

In de cursus worden actuele zaken behandeld rond de onderwerpen:

 • indieningsvereisten;
 • omgaan met WKO-Tool en EED berekening aan gesloten systemen;
 • beoordelen van ingediende SPF;
 • interferentie tussen gesloten systemen onderling en met open systemen;
 • organisatie rond melding, vergunningverlening, handhaving en praktijkervaringen.

Kijk hier voor meer informatie over de verdiepingscursus en om u in te schrijven.

 

Praktisch en actueel

Met beide cursussen wordt een breed inzicht verkregen in de verschillende typen bodemenergiesystemen en bijkomende randvoorwaarden. Uiteraard komen ook actuele zaken langs m.b.t. de HUM en de BUM, lozen van grondwater, regeneratie en energiebalans. Dit alles binnen de context van de taken zoals die binnen uw werkgebied aan de orde zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met cursussen@bodemenergie.nl

Wij hopen u binnenkort te mogen verwelkomen op een van onze cursussen!