Open bodemenergiesystemen worden gebruikt als bron voor verwarming en koelen van gebouwen, vaak met behulp van een warmtepomp. Bij open bodemenergiesystemen wordt grondwater onttrokken en geïnfiltreerd. Het grondwater wordt benut als energiedrager en voor energieopslag. Open systemen kunnen voorzien in grote warmte- en koudebehoefte. De aanvoertemperatuur van het systeem is nagenoeg constant. Mits goed ontworpen garanderen zij een hoog rendement bij lage onderhoudskosten en hoge bedrijfszekerheid. Het ontwerp van een open systeem moet aan bepaalde eisen voldoen om het rendement en de gewenste bedrijfszekerheid te realiseren. Bij realisatie zijn de kwaliteit van de bronnen en een goede test- en opleveringscontrole belangrijke aandachtspunten.

De specialisatiecursus voor het ondergronds deel van open systeem is ontwikkeld om inzicht in de onderliggende hydrologische en thermische processen en de ontwerp-methoden te verschaffen. De cursist moet na de cursus in staat zijn het ondergronds deel van een open systeem te ontwerpen en kent de aandachtspunten bij realisatie. De cursist moet ook inzicht hebben in verschillende systeemconcepten, welke belangrijke randvoorwaarden en ontwerpkeuzes gemaakt moeten worden en hoe deze de kosten en het rendement van het systeem beïnvloeden. Tevens moet de cursist in staat zijn aangeleverde ontwerpen te beoordelen en te evalueren.
De cursus kan worden afgesloten met een officieel Cito examen.

De cursus bestaat uit 2 dagen.

Startdatum

Datum volgt

Cursusduur

2 dagen

Cursusdagen

Datum volgt

Doelgroepen

 • ontwerpers van open bodemenergiesystemen
 • adviseurs
 • installateurs
 • grondboorbedrijven

Voorkennis

MBO+/HBO kennis en denkniveau, al enige jaren in de praktijk werkzaam en ervaring op het gebied van  het ontwerp en de realisatie van bodemenergiesystemen.
Bij voorkeur de Basiscursus Vakmanschap Bodemenergie hebben gevolgd.

Locatie

MeetINoffice, Woerden
De cursustijden zijn 8.45 – 16.30 uur

Examen

Onafhankelijk via het CITO. Kijk voor meer informatie op www.cito.nl

Vragen?

Bel het secretariaat op 035 542 75 24.
Of stuur een e-mail naar cursussen@Bodemenergie.nl

Opbouw cursus

 • Inleiding
 • Geohydrologie en warmtetransport
 • Ontwerp en thermisch rendement
 • Brontechniek open systemen
 • Realisatie van open systemen
 • In bedrijf stellen en testen
 • WTB grondwatercircuit
 • WTB en energieverbruik
 • Regeling en monitoring
 • Beleid en regelgeving (verdieping)
 • Case

  Cursusprijs

  € 1195,- excl. btw. Leden van BodemenergieNL ontvangen 15% korting. Voor hen bedraagt de prijs € 1015,75 excl. btw

  Inclusief

  2 cursusdagen, cursusmateriaal, lunches en consumpties.

  Exclusief

  Kosten examen, diplomering (CITO).
  Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van de ISSO-publicatie 39. U dient deze zelf aan te schaffen via ISSO.

  Voorwaarden

  Tot 2 weken voor aanvang van de cursus is annulering kosteloos mogelijk. Binnen 2 weken voor aanvang van de cursus is annulering niet meer mogelijk. Annuleren kan uitsluitend schriftelijk.
  Als u verhinderd bent, is een plaatsvervanger van harte welkom. Wij verzoeken u ons dit voor aanvang van de cursus schriftelijk te melden.

  Indien u de cursus tussentijds beëindigt, vindt er geen restitutie van de betaalde kosten plaats.
  Mocht u bij afwezigheid van de inhaalmogelijkheid gebruik willen maken dan zijn wij genoodzaakt u hiervoor per dag een bedrag van € 350,- excl. btw in rekening te brengen.

  Cursussen zullen alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen. Het cursusgeld dient vóór aanvang van de cursus voldaan te zijn.

  Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Uw deelname aan de cursus is onder voorbehoud van voldoende plaats. Pas wanneer u een bevestiging heeft ontvangen per email is uw aanmelding definitief. Voor alle cursussen geldt: vol = vol.

  Ongeveer 2 weken vóór aanvang van de eerste cursusdag ontvangt u een informatiemail over de doorgang van de cursus, locatie en tijdstip. Ook de factuur zal dan verzonden worden.

  LET OP: voor de B-cursus, de C-cursus de E-cursus en de DG- en DO-cursus dient u in hetbezit te zijn van de ISSO-publicatie 39. Deze kunt u aanschaffen via ISSO.

  Aanmelden cursus

  Klik op onderstaande button om u in te schrijven.
  Na inschrijving ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving op het opgegeven e-mailadres.
  Enige tijd later ontvangt u per e-mail de factuur op het opgegeven factuuradres.