Consultatie ACM over ontwerpbesluit voor maatschappelijk prioriteren door netbeheerders

aug 7, 2023

  1. Bodemenergie
  2.  → 
  3. Nieuws
  4.  → Consultatie ACM over ontwerpbesluit voor maatschappelijk prioriteren door netbeheerders

Zoals het tot nu toe geregeld is, nemen Netbeheerders verzoeken om transportcapaciteit in behandeling op volgorde van binnenkomst. Dit is een verplichte manier van werken volgens de Netcode elektriciteit. Vanuit (o.a.) het Landelijk Actieprogramma Netcongestie is er een sterke wens dat netbeheerders transportverzoeken op een andere volgorde in behandeling kunnen nemen, wanneer dat maatschappelijk gezien beter of noodzakelijk is.

ACM heeft hiervoor een ontwerpbesluit gepubliceerd, waarover betrokken partijen een zienswijze kunnen indienen. In aanloop naar de totstandkoming van dit ontwerpbesluit heeft de ACM gesprekken gevoerd met (decentrale) overheden en netbeheerders over de invulling en juridische haalbaarheid van een maatschappelijk prioriteringskader. De consultatie over het ontwerpbesluit loopt tot en met 5 oktober 2023. Na afloop van de zienswijze termijn zal de ACM de zienswijzen verwerken en een definitief besluit publiceren

Kijk voor meer informatie op de website van ACM: Ontwerp codebesluit prioriteringsruimte transportverzoeken | ACM.nl

Hier vindt u de publicatie van het ontwerpbesluit in de Staatscourant en meer informatie over het indienen van uw zienswijze: Staatscourant 2023, 19578 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)