Coalitie van bedrijven: geef energietransitie prioriteit bij aanpak stikstofreductie

nov 22, 2022

  1. Bodemenergie
  2.  → 
  3. Nieuws
  4.  → Coalitie van bedrijven: geef energietransitie prioriteit bij aanpak stikstofreductie

Een brede coalitie van bedrijven roept het kabinet op om de energietransitie prioriteit te geven bij de aanpak voor stikstofreductie en doet zelf concrete voorstellen hiervoor. Belangrijke projecten voor het versnellen van de energietransitie lopen een groot risico op vertraging. Aanleiding vormt het wegvallen van de bouwvrijstelling naar aanleiding van een recente uitspraak van de Raad van State. Nederland loopt al achter met het halen van de klimaatdoelstellingen voor 2030, bleek onlangs uit de Klimaat & Energieverkenning 2022 (KEV). Aankomende vrijdag 25 november besluit de Ministerraad over maatregelen op de korte termijn om uit de stikstofimpasse te komen. Volgens de bedrijvencoalitie moet het belang van de energietransitie hier nadrukkelijk bij worden betrokken. De NVDE ziet de volgende kansen om duurzame energie juist een bijdrage te laten leveren aan het oplossen van het stikstofprobleem en het herstellen van de natuur.

“Om klimaatverandering tegen te gaan is snel meer CO2-uitstoot verminderen cruciaal. Energietransitie-projecten leiden bovendien veelal tot lagere structurele stikstofemissies. Het kabinet moet het probleem in de bouwfase van deze projecten daarom snel aanpakken. Dat helpt het stikstofprobleem op te lossen en voorkomt onzekerheid en vertraging in de energietransitie”, aldus NVDE-voorzitter Olof van der Gaag.

Het belang van de energietransitie
Uit de KEV blijkt dat Nederland al achterloopt met het halen van de klimaatdoelstellingen voor 2030. In de notitie Aanvullende maatregelen KEV heeft de NVDE suggesties gedaan voor aanvullende maatregelen. Vanuit RepowerEU wordt het belang van strategische autonomie en de rol die de energietransitie hierin heeft benadrukt. Door congestie op het net staan de projecten op het gebied van elektrificatie en groene waterstof zwaar onder druk. Belangrijke projecten om deze problemen op te lossen lopen met het wegvallen van de bouwvrijstelling nu een groot risico op vertraging.

Oproep van deze coalitie
De doorlooptijden van energietransitie-projecten moeten korter. Daarom deed de NVDE op 1 november al een breed gedragen oproep met voorstellen voor versnelling. De bedrijvencoalitie doet nu een oproep voor een maatregelenpakket om vertraging voor de energietransitie te voorkomen. Dit bestaat uit tien voorstellen, samengevat als volgt:

  • Direct starten met maatregelen om de meest omvangrijke stikstofemissies te reduceren in de omgeving rondom Natura2000-gebieden;
  • Een juridisch houdbaar alternatief gebaseerd op geborgde stikstofreductie in plaats van de bouwvrijstelling en energietransitie-projecten hierbij de hoogste prioriteit geven;
  • Het financieren van ‘Best Beschikbare Technieken’ op het gebied van stikstofreductie, extra stikstofexperts/ecologen en opschaling van stikstofemissievrij bouwmaterieel

Download hier het volledige document met de 10 voorstellen: NVDE-voorstellen-voorkomen-vertraging-stikstof

De medeondertekenaars van het document zijn: Branchevereniging Bodemenergie, Vereniging Warmtepompen, H2 Platform, Holland Solar, Ennatuurlijk, Green Choice, Koninklijke VEMW, EBN, Vemobin, Shell, Geothermie Nederland, Port of Rotterdam, Deltalinqs, Netbeheer Nederland, NVDE, NWEA en Vattenfall.