Brede maatschappelijke coalitie zegt: Door met klimaataanpak!

jul 11, 2023

  1. Bodemenergie
  2.  → 
  3. branchevereniging
  4.  → Brede maatschappelijke coalitie zegt: Door met klimaataanpak!

Branchevereniging Bodemenergie betreurt het dat het Nederlandse kabinet op één van de grote maatschappelijke vraagstukken is gevallen vanwege onverenigbaarheid tussen de ex-coalitiepartners. Andere eveneens grote opgaven, waaronder de bouwopgave en de energietransitie, dreigen nu vertraging op te lopen. En dát kan Nederland zich niet veroorloven! Voorzitter Frank Agterberg geeft aan dat “de bodemenergie-branche ook nu standvastig blijft om zo snel als mogelijk van het aardgas af te gaan en daar hebben we wél voortzetting van beleid voor nodig.”

De media hebben het nergens anders meer over en ook diverse koepel- en brancheorganisaties, zoals de NVDE waar Branchevereniging Bodemenergie lid van is, Vereniging Warmtepompen en Bouwend Nederland gaven al hun reacties, met als hoofdboodschap om het demissionaire kabinet door te laten gaan met de klimaataanpak en tevens ongewenste vertragingen in de bouw en infra te voorkomen.

Een brede maatschappelijke coalitie* deed een dringende, kraakheldere oproep aan de Tweede Kamer. Branchevereniging Bodemenergie steunt deze oproep en heeft deze medeondertekend. De volledige tekst vindt u hier:

Oproep aan de politiek: door met klimaataanpak | Nationaal Klimaat Platform

Aan de leden en de fractievoorzitters van de Tweede Kamer,

De val van het kabinet Rutte IV betekent dat de politieke en ambtelijke voortgang op veel onderwerpen lange tijd stil dreigt te vallen. Het betekent ook onrust in Den Haag omdat de verkiezingscampagne begonnen is. Met alle uitdagingen kan Nederland zich dat niet veroorloven. Samen met de decentrale overheden roepen wij u op om er alles aan te doen om te voorkomen dat Nederland stil komt te staan. Het parlement moet besluiten kunnen nemen die nodig zijn om dit land draaiend te houden.

De klimaataanpak is absoluut één van die uitdagingen. Die mag nu niet tot stilstand komen. Simpelweg omdat we dan onze klimaatdoelen niet halen, maar zeker ook omdat burgers, werknemers en bedrijven behoefte hebben aan stabiel en voorspelbaar beleid. Talloze ondernemers en de industrie zijn bezig met ambitieuze plannen voor verduurzaming van hun productie en dienstverlening. Overal zijn burgers en coöperaties actief met besparing en opwek van eigen duurzame energie. Vele publieke uitvoerders werken dag in dag uit hard aan de energietransitie. Zo vraagt het volle elektriciteitsnet een uiterst voortvarende aanpak, en dat geldt voor de verduurzaming van het gehele energiesysteem waarop burgers en bedrijven simpelweg moeten kunnen rekenen. Allen moeten weten waar zij aan toe zijn om de juiste beslissingen te kunnen nemen en te kunnen investeren.

Als er de komende tijd íets nodig is op het thema klimaat dan is dat maximale focus op dóen, op uitvoeren. Dat vraagt duidelijkheid en stabiliteit op het beleidsfront. We moeten de obstakels waar we tegenaan lopen blijven oplossen. Er is grote maatschappelijke en politieke steun voor duidelijk en stabiel klimaatbeleid. Daarom roepen wij u op om ervoor te zorgen dat er geen vertraging ontstaat, juist nu de versnelling is ingezet. We moeten door!

Hartelijke groet,

* CNV, Urgenda, VNG, Stedin, Nationaal Klimaatplatform, Tennet, VNO-NCW, Natuur & Milieu, Enexis, Energie Samen, LTO, Aedes, Gasunie, Voorzitters van de vijf uitvoeringstafels Klimaatakkoord, IPO, MKB-Nederland, NVDE, Natuurmonumenten, Greenpeace Nederland, Alliander en Unie van Waterschappen, UN Global Compact Network Netherlands, SamenOm, Energie Beheer Nederland (EBN), Branchevereniging Bodemenergie, Vereniging Warmtepompen, NL Hydrogen, Holland Solar, Platform Bio-economie (PBE), Stichting Grootouders voor het Klimaat.