Bodemenergie: een prima combinatie met andere duurzame technieken

nov 24, 2021

  1. Bodemenergie
  2.  → 
  3. branchevereniging
  4.  → Bodemenergie: een prima combinatie met andere duurzame technieken

Voor het duurzaam verwarmen van gebouwen en woningen zijn er verschillende technieken op de markt. Maar wat is nu de beste keuze voor uw gebouw, woning of woonwijk en waar moeten deze systemen aan voldoen? Dit is afhankelijk van elke individuele situatie.

Samen met de brancheverenigingen voor zonne-energie (Holland Solar), warmtepompen (Vereniging Warmtepompen) kachels (NHK), heeft Branchevereniging Bodemenergie een infographic ontwikkeld die veel duurzame verwarmingstechnieken in kaart brengt. Op de infographic wordt inzichtelijk gemaakt in combinatie met welke technieken bodemenergie zoal kan worden toegepast.

Wat is bodemenergie?

Bodemenergie is het gebruik van gratis, hernieuwbare warmte of koude uit de ondiepe ondergrond, tot 500 meter diep. Deze energie kan op een duurzame en doeltreffende manier gebruikt worden voor het verwarmen en koelen van gebouwen. Voor de gebruiker levert dit duurzame warmte en  comfort, en met een bodemenergiesysteem kan óók gekoeld worden. Door het veranderende klimaat in Nederland wordt het aspect van koelen steeds belangrijker.

Combinatie met andere duurzame technieken

Bodemenergie ook heel goed in combinatie met andere duurzame opties worden toegepast. Vaak gaat het aanleggen van een bodemenergiesysteem gepaard met een goede isolatie en een laagtemperatuur afgiftesysteem. Op deze manier wordt het comfort van bijvoorbeeld een woning sterk verbeterd en is relatief weinig elektra nodig voor het verwarmen van de woning. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld zonneboilers of PVT-panelen worden ingezet om extra warmte in de bodem op te slaan wat in de winter weer gebruikt kan worden. Ook kan er collectief of individueel gebruik gemaakt worden van hoge temperatuur warmtepompen waardoor er gebouwzijdig minder aanpassingen nodig zijn.

Meer weten over bodemenergie, de voordelen en voorbeelden van bodemenergie bij gemeenten? Download dan de brochure ‘Op bodemenergie kun je bouwen’.

Deze Infographic over Diversiteit in Duurzaamheid mag door iedereen gedownload en vrijelijk gedeeld worden ten behoeve van het informeren van geïnteresseerden.