Bewoners beslissen mee: warmtevoorziening Mo*Town Sloterdijk

nov 14, 2022

  1. Bodemenergie
  2.  → 
  3. Nieuws
  4.  → Bewoners beslissen mee: warmtevoorziening Mo*Town Sloterdijk

De Amsterdamse wijk Sloterdijk verandert snel van kantoorgebied naar stadswijk met onder meer duizenden nieuwe woningen. Een van de woningbouwprojecten is Mo*Town Track 8. Hiervoor wordt op dit moment de energiecentrale gebouwd. De 94 appartementen van dit project worden aangesloten op een open bodemenergiesysteem (WKO).

Mo*Town Track 8 maakt deel uit van het totaalproject Mo*Town, dat uit 6 bouwprojecten bestaat, de zogenaamde Tracks. MO staat hierbij voor MedeOpdrachtgeverschap, wat aangeeft dat bewoners over veel zaken mee mogen beslissen.

Overal is een oplossing voor

Track 8 is ontworpen door De Zwarte Hond en telt 94 appartementen. Deze worden aangesloten op een WKO-centrale, met één bodembron. Grondboorbedrijf Haitjema heeft hiervoor de boring gedaan en meegedacht over de technische uitdagingen op dit project. Een interessante opgave hierbij was dat de bodembron binnen het gebouwde oppervlak moest vallen. Maar hoe plaats je de bron op zo’n manier dat je er voor onderhoud tóch gemakkelijk, en zonder al te bewerkelijke toeren te hoeven uithalen, bij kunt?

“De architectuur van deze stadswijk is echt uniek”, vertelt projectleider Anass Betti van Kersten Techniek. “Vanuit die architectuur kijk je dan naar de mogelijkheden die je hebt om de toekomstige bewoner zo min mogelijk tot last te zijn en altijd te voorzien van warmte!”

Door goed te kijken naar de unieke architectuur en de wensen van o.a. de bewoners, is ervoor gekozen de bron onder een afdak te plaatsen en zodanig op te stellen, dat deze altijd bereikt en onderhouden kan worden.

Ook weten welke oplossingen er zijn voor uw project of woonwijk?

De leden van Branchevereniging Bodemenergie zijn ondernemers in de duurzame energiesector bodemenergie. We verbinden, ontsluiten en stimuleren de deskundigheid van Nederlandse professionals bij bedrijven en organisaties die actief zijn in de sector bodemenergie. Daarbij bundelen we de diverse vormen van bodemenergie (bodemwarmtewisselaars, ondergrondse energieopslag, geothermie, enz.) met technieken (warmtepompen, PVT) en werken we samen binnen de keten.

Voor meer informatie over specifieke vraagstukken kunt u contact opnemen met één van onze leden. Meer informatie vindt u op de ledenlijst van Branchevereniging Bodemenergie.

Foto: Mo*Town