Bereid u voor op de Omgevingswet

jan 21, 2021

  1. Bodemenergie
  2.  → 
  3. Nieuws
  4.  → Bereid u voor op de Omgevingswet

Ter voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet is er het programma Aan de slag met de Omgevingswet. Dit Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is een samenwerkingsverband van gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk, dat dient ter ondersteuning bij de invoering van de Omgevingswet. Daarnaast beoogt het programma iedereen, die te maken krijgt met de Wet, te ondersteunen. Het DSO bestaat uit lokale systemen van overheden en de onderdelen van de landelijke voorziening (DSO-LV), zoals het Omgevingsloket.

Ga voor meer informatie naar het Digitaal Stelsel Omgevingswet