Beoordeling en toetsing van aanvragen voor bodemenergiesystemen

mrt 14, 2024

  1. Bodemenergie
  2.  → 
  3. branchevereniging
  4.  → Beoordeling en toetsing van aanvragen voor bodemenergiesystemen

Leer er alles over in één dag!

Bent u werkzaam bij de overheid of omgevingsdienst? Dan kunt u op 3 oktober 2024 de Basiscursus Bodemenergie volgen en op 17 oktober 2024 de Verdiepingscursus Bodemenergie. Beide cursussen zijn ontwikkeld om u van alle kennis en informatie te voorzien die u nodig heeft bij het beoordelen en toetsen van aanvragen voor bodemenergiesystemen en het in bedrijf hebben van gesloten bodemenergiesystemen in uw gemeente. Binnen één dag bent u volledig op de hoogte. Schrijf u snel in want het aantal plaatsen is beperkt:

INSCHRIJVEN BASISCURSUS

INSCHRIJVEN VERDIEPINGSCURSUS

Energie uit eigen bodem

Bodemenergie is de meest duurzame vorm van verwarmen en koelen voor zowel collectieve als individuele energiesystemen. Oók is bodemenergie een bron voor warmtepompen die het probleem van netcongestie drastisch vermindert, doordat er veel minder elektriciteit hoeft te worden gebruikt bij (bijvoorbeeld) een warmtepomp die zijn warmte uit de ondergrond haalt dan bij een warmtepomp die zijn warmte uit de buitenlucht haalt.

Energie uit lokale bronnen, zoals de ondergrond, wordt al veelvuldig gebruikt en dit zal in de toekomst alleen maar toenemen, om de aan de duurzaamheidsdoelstellingen van gemeenten te kunnen voldoen. De potentie van bodemenergie is enorm en de rol van duurzame bronnen om van het aardgas af te gaan wordt met het jaar groter. Branchevereniging Bodemenergie verbindt, ontsluit en stimuleert daarom de deskundigheid van professionals bij bedrijven en organisaties die actief zijn in de sector bodemenergie.

Cursussen speciaal voor overheden en omgevingsdiensten

Het aantal bodemenergiesystemen neemt toe, dus ook het aantal aanvragen en meldingen bij gemeenten en omgevingsdiensten. Als branchevereniging spelen wij hierop in met specifieke cursussen voor overheden, bevoegd gezag, omgevingsdiensten en overige betrokkenen bij aanvragen en meldingen van bodemenergiesystemen. Daarvoor geven wij regelmatig basis- en verdiepingscursussen aan overheden. Ook maatwerk- en incompany cursussen behoren tot de mogelijkheden.

Wilt u meer informatie?

Branchevereniging Bodemenergie faciliteert dé opleidingen in Nederland ten behoeve van de certificering die verplicht is om werkzaam te mogen zijn binnen onze branche. Naast de reguliere opleidingen verzorgen wij ook opleidingen voor eindgebruikers van bodemenergiesystemen en overheden. Ons doel is om samen met onze leden milieuvriendelijke, energiebesparende en duurzame toepassingen van bodemenergie te ontwikkelen, te bevorderen en te optimaliseren. Een volledig overzicht van de opleidingen die u kunt volgen vindt u  hier.

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met cursussen@bodemenergie.nl.

Wij hopen u te mogen ontmoeten tijdens een van onze cursusdagen!