Behaal uw certificaat, volg één van de Bodemenergie-cursussen

sep 26, 2023

  1. Bodemenergie
  2.  → 
  3. branchevereniging
  4.  → Behaal uw certificaat, volg één van de Bodemenergie-cursussen

Branchevereniging Bodemenergie faciliteert dé opleidingen in Nederland ten behoeve van de certificering die verplicht is om werkzaam te mogen zijn binnen onze branche. Een groot aantal opleidingen wordt afgesloten met een CITO-examen. Naast de reguliere opleidingen verzorgen wij ook opleidingen voor eindgebruikers van bodemenergiesystemen en overheden, om de kwaliteit van de opgeleverde installaties te borgen.

Voor elke professional de juiste cursus

Voor iedere bodemenergieprofessional die zich wil verdiepen, bekwamen òf het vereiste certificaat wil behalen, bieden wij de juiste cursus. De Leergang Bodemenergie kent verschillende onderdelen op HBO/WO-niveau voor verschillende beroepsgroepen (zoals ontwerpers, regievoerders, gebruikers, opdrachtgevers, adviseurs, installateurs en bodemboorders).

De volgende cursussen gaan binnenkort van start:

Cursus C: Specialisatie Bodemenergie
Ontwerp en realisatie bovengrond (open en gesloten systemen)
Cursusdata: 30, 31 oktober en 1 november
Locatie: Branchevereniging Bodemenergie, Gooimeer 4-15, Naarden

Cursus C: Specialisatie Bodemenergie 
Ontwerp en realisatie bovengrond (open en gesloten systemen)
Cursusdata:  23, 30 november en 7 december
Locatie: KAS Meetings, De Bleek 13, Woerden

Cursus B: Basiscursus Vakmanschap Bodemenergie
Cursusdata: 5, 6 en 7 december
Locatie: BCN Amsterdam Arena

Cursus DG: Specialisatie ontwerp realisatie ondergrondse gesloten systemen
Cursusdata: 1 en 8 november
Locatie: KAS Meetings, De Bleek 13, Woerden

Cursus E: Specialisatie exploitatie open en gesloten systemen
Cursusdata: 2 en 9 oktober
Locatie: KAS Meetings, De Bleek 13, Woerden

Kijk hier voor ons volledige cursusaanbod.

Cursussen voor overheden en omgevingsdiensten

Omdat de energietransitie volop in ontwikkeling is, zijn wij dat ook. Wij spelen in op de toenemende vraag naar specifieke cursussen voor overheden, bevoegd gezag, omgevingsdiensten en overige betrokkenen bij aanvraag van bodemenergiesystemen. Informeer naar ons uitgebreide aanbod basis- en verdiepingscursussen voor overheden. Wist u dat wij ook maatwerk cursussen bieden, samen met onze partners in het veld?

Wij bieden de volgende cursussen speciaal voor overheden aan:

Cursus OB: Basiscursus Bodemenergie voor Overheden
Cursus OV: Verdiepingscursus Bodemenergie voor Overheden

De juiste expertise voor verplichte certificaten

De cursussen van Branchevereniging Bodemenergie sluiten nauw aan bij de huidige praktijk, de examens die door het CITO worden gegeven en uiteraard bij de eisen die er worden gesteld voor het behalen de verplichte certificaten. Daarbij werken wij met docenten met de juiste expertise, up-to-date kennis en ervaring.

Interesse? Bekijk ons cursusaanbod en schrijf u alvast in. Het aantal plaatsen is beperkt!