Afronding succesvolle Green Deal Aquathermie

mei 12, 2022

  1. Bodemenergie
  2.  → 
  3. Nieuws
  4.  → Afronding succesvolle Green Deal Aquathermie

Tijdens het NAT Festival ‘Aquathermie stroomt door’ wordt de Green Deal Aquathermie op feestelijke wijze afgerond. We vieren de successen van de afgelopen drie jaar van het Netwerk Aquathermie (NAT), we delen ervaringen en we bespreken toekomstige uitdagingen. Het NAT festival is hiermee het schakelpunt tussen het einde van de Green Deal Aquathermie en de start van een nieuwe periode. Aquathermie stroomt door!

Bron: persbericht Netwerk Aquathermie

In drie jaar tijd heeft het Netwerkbureau Aquathermie, de uitvoeringsorganisatie van de Green Deal, samen met de partijen en partners veel bereikt. Bij de start van de Green Deal in 2019 was al bekend dat aquathermie, thermische energie uit oppervlakte-, afval- en drinkwater, grote potentie heeft om de gebouwde omgeving te verwarmen en te koelen. Veertig partijen verbonden zich toen aan het doel de mogelijkheden van aquathermie verder in kaart te brengen om zo een versnelling te brengen in de warmtetransitie. Het netwerk is gaandeweg gegroeid tot 60 organisaties die ieder hun eigen inbreng leveren in de samenwerking op het gebied van onderzoek, het verkennen van governance-vormen en het delen van praktijkkennis.

Kansrijke optie

Door alle inzet is de bekendheid met aquathermie enorm toegenomen: aquathermie is gegroeid van onbekende bron naar kansrijke optie. Deze duurzame bron voor verwarmen en koelen wordt al toegepast in tal van, meestal kleinschalige (nieuwbouw)projecten. Mede door de inzet van NAT is aquathermie in het huidige regeerakkoord opgenomen als een van de belangrijke duurzame warmtebronnen voor de toekomst. Een echte opsteker die het netwerk motiveert aquathermie grootschaliger uit te rollen.

Heel veel woningen

Aquathermie is toe aan een volgende fase. De ambitie is om in 2030 meer dan 200.000 woningeenheden te verwarmen en te koelen met aquathermie. Het programmaplan hiervoor is in ontwikkeling. Om versnelling en opschaling van projecten te realiseren staan we nog voor een aantal uitdagingen zoals het creëren van een gelijk speelveld voor deze techniek. De ontwikkeling van een marktsector zal de realisatie van projecten verder versnellen, zodat aquathermie belangrijk bijdraagt aan het behalen van landelijke klimaatdoelstellingen. Aquathermie stroomt door!

Het Netwerk Aquathermie bestaat uit de volgende partijen en partners:

Ministerie EZK, Ministerie I&W, Ministerie BEZK, Unie van Waterschappen, VEWIN, NWB Bank, Deltares, KWR, STOWA, Erasmus Universiteit Rotterdam, VNG, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap Aa en Maas, Brabant Water, Provincie Fryslân, Provincie Gelderland, Provincie Zuid-Holland, Netbeheer Nederland, Syntraal, IF Technology, Invest-NL, Balance, IPO, LTO Glas, NP RES, Waternet, Gemeente Utrecht, Gemeente Den Haag, Dunea, Hoogheemraadschap van Delfland, NVDE, Energie-Nederland, Stichting Rioned, Royal Haskoning DHV, Mijnwater, TNO, Natuur & Milieu, Gemeente Gorinchem, Brancherverninig Bodemenergie, Vereniging Warmtepompen, Gemeente Molenland, Nelen en Schuurman, MEFA Energy Systems, Eteck, Indurio, Ekwadraat, VHGM, NNTS-group, Ennatuurlijk, Handelmaatschappij Gooimeer, GMB, De Warmteregisseurs, Callic, Klaren International, WSP, Wittenveen+Bos, Crux Engineering.

Op de foto: Infographic met aquathermiethema’s voor de komende jaren, met daarbij v.l.n.r. Erik Kraaij, programmamanager Netwerk Aquathermie, Sandor Gaastra, directeur-generaal Klimaat en Energie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Meindert Smallenbroek, voorzitter Stuurgroep Aquathermie.