Webinar over ervaringen met warmte- en koudelevering aan appartementen

mei 4, 2021

  1. Bodemenergie
  2.  → 
  3. Nieuws
  4.  → Webinar over ervaringen met warmte- en koudelevering aan appartementen

Bij de verduurzaming van onze woonomgeving zullen we steeds vaker bodemenergie inzetten. Ook in appartementencomplexen, zo merken steeds meer bewoners, komt hun duurzame warmte of koude uit WKO-systemen. Over de haken en ogen bij deze energielevering organiseert het Gebruikersplatform Bodemenergie op 9 juni een webinar.

In de praktijk functioneren de WKO-systemen in appartementencomplexen nog niet overal probleemloos. Juist van de systemen die minder goed presteren, kunnen we veel leren. Tijdens het webinar zullen diverse sprekers vertellen over de ervaringen en verbeterpunten bij collectieve warmte- en koudelevering aan appartementen.

Onder meer een bewoner van een appartementencomplex in Velsen, een ervaringsdeskundige bij uitstek, vertelt over haar ervaringen en de reden waarom zij als mede-oprichter de Stichting Betaalbaar Duurzaam Velsen heeft geïnitieerd. Ook vertegenwoordigers van warmtebedrijf Econic, dat in Velsen warmte uit een WKO levert, komen aan het woord. Andere sprekers zijn Ivo Everts van AtesControl en Wietse van der Zanden van consultancybedrijf Volantis. Verder zijn er interviews met de vertegenwoordigers van woningbedrijf Velsen en BrabantWonen, waarin zij hun ervaringen zullen delen, maar ook vertellen over de consequenties van Warmtewet 2.0.

U kunt zich gratis inschrijven voor dit webinar, via deze link.

Programma

13.00 Opening en inleiding
Dagvoorzitter Henk van Zoelen voormalig relatiemanager leefomgeving Rijkswaterstaat
en hoofd afdeling Grondwater Provincie Noord-Brabant. Hij verzorgt een inleiding op elke
presentatie.

13.10 Duo-interviews met Pierre Sponselee, interim directeur bij woningbedrijf Velsen en
Richard van Meersbergen, manager strategie, beleid en organisatie bij Brabant Wonen.
Het interview gaat over de factoren die bepalend zijn voor een succesvol project. Wat
zijn hun ervaringen tot nu toe en welke consequenties heeft de Warmtewet 2.0 op de
afrekening. En waarom het essentieel is om bewoners vanaf het begin te betrekken.

13.25 Vragen en reacties

13.40 Huren en verduurzamen: kosten en inspraak
Door Elsa Waljaard, bewoner van appartementencomplex in Velsen
Samen met andere bewoners verenigde zij zich in de Stichting Betaalbaar Duurzaam
Velsen. Zij deden dit om gezamenlijk sterk te staan bij het oplossen van problemen die zij
ondervonden in hun relatie met de exploitant van het bodemenergiesysteem.

13.50 Vragen en reacties

14.00 Pauze

14.10 Levering van warmte door Warmtebedrijf Econic
Door Maarten Woudstra en Ronald van Doorn van Warmtebedrijf Econic
Nadat Econic de warmtelevering in Velsen overnam, besloot zij in overleg met andere
betrokkenen om de werking van het bodemenergiesysteem te onderzoeken. Hiervoor
werd de WKO-scan van het Gebruikersplatform Bodemenergie uitgevoerd. In de
presentatie komen hun ervaringen naar voren en bespreken zij de problematiek rondom
de tarieven.

14.25 Vragen en reacties

14.40 Optimalisatie van collectieve bodemenergiesystemen met hulp van de WKO-scan
Door Ivo Everts van AtesControl
Hij presenteert de resultaten van de WKO-scan die hij op het bodemenergiesysteem in
Velsen uitvoerde. Ook gaat hij in op de vervolgacties die mogelijk zijn en de besparingen
die daarmee te realiseren zijn.

14.50 Vragen en reacties

15.05 Goede mogelijkheden voor WKO-installaties in de gebouwde omgeving
Door Wietse van der Zanden van Volantis
De toepassing van warmte- en koudeopslag in de bodem (WKO) is wel degelijk een
beproefd systeem in de bebouwde omgeving. Maar het is geen plug en play dus een
zorgvuldig ontwerp, inregeling en beheer zijn essentieel. Wat zijn de ‘lessons learned’ en
hoe zit het met WKO-systemen in de Warmtewet 2.0

15.20 Vragen en reacties

15.35 Conclusie en afsluiting door de dagvoorzitter

15.45 Einde webinar

Hier vindt u de uitnodiging voor het webinar op 9 juni en meer informatie.

 

Meld u nu aan!