Van de voorzitter

apr 3, 2022

  1. Bodemenergie
  2.  → 
  3. Nieuws
  4.  → Van de voorzitter

De verduurzaming van verwarming en koeling gaat evenzeer over verduurzaming van materialen als over die van energie. In zijn boek ‘Blip’ beschrijft Christopher O. Clugston hoe wij naast een klimaat- en energie- ook een materialencrisis hebben. Zijn conclusie dat uiterlijk in 2050 ons hele maatschappelijke systeem daardoor zal instorten kan, mag en zal gewoon niet waar zijn. Maar ook duurzame technieken zoals bodemenergie hebben materialen nodig die schaars zijn of zullen worden en waarvan de winning nu nog verre van duurzaam is.

Met corona werden we al geconfronteerd met logistieke problemen om materialen en  (half)producten hier te krijgen. De vraag van voormalig president Trump of hij Groenland kon kopen, de Chinezen die overal ter wereld grootschalig deelnemen aan delfstoffenwinning en de oorlog in Oekraïne, die óók gaat over delfstoffen, tonen aan dat er grote en toenemende competitie is voor kritische materialen. Metalen & mineralen zijn het nieuwe olie … er wordt letterlijk om gevochten, ook binnen Europa!

De European Raw Materials Alliance (ERMA) wil een flexibele en ook duurzame – als in ‘volhoudbare’ – alternatieve grondstoffenketen inrichten. Waarbij de ‘R’ van ERMA ook staat voor ‘recycled’. Bodemenergie beroept zich terécht op een zeer hoog energetisch rendement van verwarming en koeling in gematigde klimaatzones zoals de onze. De duurzaamste energie blijft immers díe energie die je niet hoeft op te wekken.

Maar toch hebben wij ook materialen nodig voor onze bronnen, warmtepompen, de elektriciteitsinfrastructuur en onze afgifte- en regelsystemen. Kortom, ook wij zijn belanghebbende in de materialenmarkt. Bovendien is er druk om verondersteld schadelijke materialen te vervangen voor duurzamere. Het ook door ons grootschalig gebruikte PVC staat bijvoorbeeld onder grote druk om te worden verboden in de Restrictions Roadmap.

Het lijkt mij dat dit, voor het succes van bodemenergie toch een sleutelfactor, ook onze aandacht behoeft – uiteraard samen met die van collega-branches in de duurzame (warmte)sector.

Wat denk jij?