Overgangsregeling kwaliteitsverklaringen NEN7120 naar NTA8800 loopt eind 2022 af

jul 11, 2022

  1. Bodemenergie
  2.  → 
  3. Nieuws
  4.  → Overgangsregeling kwaliteitsverklaringen NEN7120 naar NTA8800 loopt eind 2022 af

Per 1 januari 2021 moet volgens de wet- en regelgeving de energieprestatie van gebouwen worden bepaald met de NTA8800. De NTA8800 is een bepalingsmethodiek die van toepassing is op zowel nieuw te bouwen gebouwen, bestaande bouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw. De nieuwe methode vervangt een aantal bestaande methoden voor nieuwbouw en bestaande bouw, namelijk de NEN7120, het Nader Voorschrift en de ISSO 75.3. NTA8800 volgt de Europese normen en vervangt de huidige EPC- en EI-indicatoren door nieuwe Energieprestatie-indicatoren.

De NTA8800 heeft ook invloed op de kwaliteitsverklaringen van producten en systemen die in het kader van de berekening van de energieprestatie worden gebruikt en zijn opgenomen in de databank van BCRG. Voor de producten/systemen zullen nieuwe op de NTA8800 afgestemde verklaringen moeten worden opgesteld. Voor veel producten/systemen worden immers in de NTA8800 Europese normen aangewezen om de energieprestatie van producten te bepalen.

In afstemming met het Ministerie van Binnenlandse Zaken is het onder een aantal voorwaarden mogelijk voor fabrikanten/leveranciers gebruik te maken van een zogenaamde overgangsregeling.

De overgangsregeling staat toe dat er bij de bepaling van Energieprestatie van gebouwen nog gebruik gemaakt mag worden gemaakt van kwaliteitsverklaringen die zijn opgesteld in het kader van de NEN7120. De overgangsregeling geldt tot uiterlijk 1 januari 2023, daarna mogen alleen kwaliteitsverklaringen worden gebruikt die voldoen aan de uitgangspunten zoals opgenomen in de NTA8800.

Lees verder op de website van Bureau CRG.