Onderzoek optimale ondergrondse inpassing van open bodemenergiesystemen

jan 21, 2021

  1. Bodemenergie
  2.  → 
  3. bodemenergie
  4.  → Onderzoek optimale ondergrondse inpassing van open bodemenergiesystemen

Om de energie- en klimaatdoelen te halen moeten er in 2050 circa 20 keer zo veel bodemenergiesystemen operationeel zijn, als nu. In samenwerking met het Kennisplatform Bodemenergie, dat het onderzoek mede financierde, werd daarom onderzocht wat de invloed is van het dichter op elkaar plaatsen van bodemenergiebronnen op het energierendement. Dit is vooral een uitdaging in de grote steden.

Lees hier het volledige artikel, de conclusies uit het onderzoek en hoe de resultaten van deze studie kunnen worden toegepast in de praktijk.