Nieuws

Actieprogramma bodemwarmte en -koude van start

Actieprogramma bodemwarmte en -koude van start

De toegevoegde waarde van bodemwarmte en -koude voor het realiseren van de energietransitie doelstellingen is u als lezer ongetwijfeld meer dan bekend. Om deze toegevoegde waarde nog breder en op een effectieve manier bij relevante stakeholders onder de aandacht te brengen, heeft een aantal partijen de handen ineengeslagen om met elkaar een actieprogramma te benoemen en uit te voeren.

Lees meer
NVDE: Groot belang Provinciale Statenverkiezingen

NVDE: Groot belang Provinciale Statenverkiezingen

De Provinciale Statenverkiezingen zijn ontzettend belangrijk voor de energietransitie. Immers: als geen andere bestuurslaag kan de provincie helpen bij het op orde maken van netten, het vinden van ruimte voor de opwek van zonne- en windenergie of aardwarmte of het...

Lees meer
Bewoners beslissen mee: warmtevoorziening Mo*Town Sloterdijk

Bewoners beslissen mee: warmtevoorziening Mo*Town Sloterdijk

De Amsterdamse wijk Sloterdijk verandert snel van kantoorgebied naar stadswijk met onder meer duizenden nieuwe woningen. Een van de woningbouwprojecten is Mo*Town Track 8. Hiervoor wordt op dit moment de energiecentrale gebouwd. De 94 appartementen van dit project...

Lees meer
UITNODIGING Congres Bodemenergie ‘Strategische samenwerking: bouwen aan een duurzame toekomst!’

UITNODIGING Congres Bodemenergie ‘Strategische samenwerking: bouwen aan een duurzame toekomst!’

Op donderdagmiddag 1 december 2022 organiseert Branchevereniging Bodemenergie het Congres Bodemenergie. Een inspirerend en interactief evenement voor iedereen die vanuit zijn vakgebied te maken heeft met de verduurzaming van de gebouwde omgeving met warmte en koude uit onze bodem. Het belooft een boeiende dag te worden, met een compact programma, een plenair en een parallel gedeelte én uiteraard volop ruimte om te netwerken. 

Lees meer
Bedrijven en brancheverenigingen vragen om snellere doorlooptijden

Bedrijven en brancheverenigingen vragen om snellere doorlooptijden

Een brede coalitie van bedrijven en brancheorganisaties pleit ervoor om de doorlooptijden flink te verkorten van de belangrijkste technieken die een bijdrage leveren aan de klimaatdoelen. Dit is nodig, omdat met de huidige lange doorlooptijden van acht tot tien jaar, duurzame energieprojecten pas ná 2030 gerealiseerd zullen worden.

Lees meer
Wat betekent het Acantus arrest voor de bodemenergiebranche?

Wat betekent het Acantus arrest voor de bodemenergiebranche?

Duurzame energie met bodemenergie en warmtepompen wordt in steeds meer gevallen via outsourcing uitbesteed aan marktpartijen, zogenaamde energy service companies (ESCo’s). Daarbij realiseert, investeert en exploiteert de ESCo de energievoorziening voor een...

Lees meer
Hoe organiseer en faciliteer je bodemenergie in je beleid, als gemeente?

Hoe organiseer en faciliteer je bodemenergie in je beleid, als gemeente?

Aan de bodem (grond en/of grondwater) gekoppelde warmtepompen verzorgen in toenemende mate de energiezuinige verwarming, tapwaterbereiding en ook de koeling van woonhuizen, appartementen en bedrijfsgebouwen. Naast de ontwikkeling door overheden, energiebedrijven of ESCO’s van de breder gedragen veelal collectieve projecten op basis van grondwatersystemen (WKO), zijn er de laatste 20 jaar ook veel individuele of klein collectieve warmtepompsystemen met bodemlussen in gebruik genomen.

Lees meer
Cursussen bodemenergie voor overheden

Cursussen bodemenergie voor overheden

Als branchevereniging zien wij dat met de toename van aantal WKO’s en bodemenergiesystemen in de gebouwde omgeving ook de behoefte groeit aan meer kennis. Niet alleen binnen onze branche maar ook bij gemeenten en provincies, bestuurders en beleidsmakers, vergunningverleners, toezichthouders en omgevingsdiensten. Daarom geven wij sinds jaar en dag diverse cursussen, gericht op deze doelgroepen en hun dagelijkse praktijk.

Lees meer
Ruim 5.000 bezoekers bij de Open Energiedag op zaterdag 17 september 2022

Ruim 5.000 bezoekers bij de Open Energiedag op zaterdag 17 september 2022

Meer dan vijfduizend bezoekers namen vandaag tijdens de tweede Open Energiedag een kijkje bij 62 duurzame energieprojecten. “Super goed dat zoveel mensen zijn komen kijken naar de wereld achter hun stopcontact en thermostaat”, zegt Olof van der Gaag, directeur Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). “Betrokkenheid van burgers is van levensbelang, want we zijn met elkaar op weg in deze transitie naar een duurzame energievoorziening.” 

Lees meer
Zutphen ontwikkelt stapsgewijs een warmtenet met aquathermie en WKO

Zutphen ontwikkelt stapsgewijs een warmtenet met aquathermie en WKO

De IJssel biedt goede mogelijkheden om de nabijgelegen steden van duurzame warmte te voorzien. De thermische energie uit het oppervlaktewater van de rivier is de bron voor het warmtenet, dat modulair wordt aangelegd. Met behulp van een warmtepomp wordt de warmte uit het oppervlaktewater naar de gewenste temperatuur gebracht voor de verwarming van woningen, een WKO-systeem zorgt voor de warmteopslag. Dit wordt gezien als een mooi voorbeeldproject voor verduurzaming van bestaande bouw.

Lees meer
Warme winters en koele zomers met hybride wko’s met stadswarmte

Warme winters en koele zomers met hybride wko’s met stadswarmte

Dat de warmtetransitie nog steeds niet warmte- en koudetransitie wordt genoemd is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Deze trend in de toenemende vraag naar koeling is uiteraard niet voorbijgegaan aan de projectontwikkelaars. Als er dan toch een stadswarmtenet wordt aangelegd, waarom hem dan niet meteen laten koelen? Want de zomers gaan er echt niet kouder op worden.

Lees meer
Concept-herziening BUM en HUM Bodemenergie voor reactie

Concept-herziening BUM en HUM Bodemenergie voor reactie

SIKB herziet de handreikingen voor vergunningverlening, toezicht en handhaving bij bodemenergiesystemen door provincies, gemeenten en omgevingsdiensten. Het betreft de BUM en de HUM voor bodemenergie. Openbare reacties kunnen tot en met 20 september 2022 worden ingediend bij het SIKB.

Lees meer
Groener Wonen zoomt in op de bodem als warmtebron

Groener Wonen zoomt in op de bodem als warmtebron

Groener Wonen is een consumentenmagazine gericht op duurzaam wonen en milieuvriendelijk leven zonder in te leveren op comfort. De lezers van het magazine zijn met name huizenbezitters die te maken krijgen met de energietransitie en interesse hebben investeren in verduurzaming van de woning. In een uitgebreid artikel worden de lezers geïnformeerd en geïnspireerd over de bodem als warmtebron voor het verwarmen van woningen. Branchevereniging Bodemenergie werkte dan ook graag mee aan het artikel

Lees meer
Combinatie van aquathermie en bodemenergie veelbelovend voor verduurzaming warmtenetten

Combinatie van aquathermie en bodemenergie veelbelovend voor verduurzaming warmtenetten

Voor veel gemeenten en provincies is de warmtetransitie een enorme opgave. Er wordt hard gewerkt aan het uitrollen van transitievisies en sommige gemeenten zijn bezig om de eerste bestaande wijken aardgasvrij te maken. Toch blijkt het rondkrijgen van een rendabele businesscase voor duurzamere alternatieven zonder flinke subsidie in veel gevallen onhaalbaar. Er zijn flinke investeringen noodzakelijk in de warmtebron, de infrastructuur (warmtenetten) en de gebouwen. Door schaalvergroting kunnen de investeringskosten van duurzame alternatieven, zoals bijvoorbeeld aquathermie, in veel gevallen worden beperkt.

Lees meer
NieuweWarmteNu! gaat collectieve warmteprojecten realiseren dankzij Groeifonds

NieuweWarmteNu! gaat collectieve warmteprojecten realiseren dankzij Groeifonds

Met behulp van 200 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds kan NieuweWarmteNu! (NWN!) 26.000 huizen en gebouwen en ruim 800 hectare glastuinbouw van het aardgas af halen. Verschillende duurzame warmtebronnen zoals aquathermie, geothermie, restwarmte en zonthermie worden ingezet in projecten. Bodemenergie Nederland is een van de partijen die deel uitmaken van het brede consortium van NWN!

Lees meer
Wijk Schoenmakershoek: 1.500 woningen al 15 jaar gasloos met warmtepomp en bodemenergie

Wijk Schoenmakershoek: 1.500 woningen al 15 jaar gasloos met warmtepomp en bodemenergie

In Nederlandse woonwijken zijn in de afgelopen jaren tientallen grote bodemenergieprojecten van meer dan 100 woningen tot stand gekomen. We hebben het over woningen waar individuele warmtepompen zijn geïnstalleerd, die hun warmte niet uit de lucht maar uit de bodem halen. Een van deze woonwijken is de Schoenmakershoek in gemeente Etten-Leur. Hier staan 1.500 gasloze woningen en de bewoners zijn al jaren erg enthousiast.

Lees meer
Stimuleringsfonds Open Oproep bouwen vanuit de bodem

Stimuleringsfonds Open Oproep bouwen vanuit de bodem

De Open Oproep ‘Bouwen vanuit de bodem’ richt zich op projecten waarmee op basis van ontwerpend onderzoek, vernieuwende perspectieven, strategieën, arrangementen en oplossingen voor de verstedelijkingsopgave worden ontwikkeld die de condities van de ondergrond serieus nemen én er productief gebruik van maken.

Lees meer