Nieuws

Wijkaanpak duurzame energie met bodemenergie

Wijkaanpak duurzame energie met bodemenergie

U ziet er niets van in de straten, maar wist u dat er in 2024 al meer dan 100.000 woningen zijn voorzien van een gesloten bodemenergiesysteem? Deze systemen halen warmte (en in de zomer ook koeling) uit de ondergrond, die door een warmtepomp zonder buitenunit wordt opgewaardeerd naar de juiste temperatuur. De directe voordelen van energie uit eigen bodem zijn onder meer de grote energie efficiëntie, de beschikbare vrije koeling en de afwezigheid van apparatuur aan de gevel, op het dak of in de tuin. Dit biedt kansen voor o.a. mini-warmtenetten in uw gemeente!

Lees meer
O-BES reist van Nederland naar Japan. Beide landen sluiten samenwerkingsovereenkomst over kennisdeling

O-BES reist van Nederland naar Japan. Beide landen sluiten samenwerkingsovereenkomst over kennisdeling

In veel Europese landen wordt bodemenergie in verschillende vormen al decennialang toegepast, zo ook in Nederland. Waar Gesloten bodemenergiesystemen (G-BES) gemeengoed is, beschikt Nederland over een unieke schat aan ervaring en expertise in Open bodemenergie (O-BES). Met meer dan 3.000 Open bodemenergiesystemen (O-BES) die al zijn gerealiseerd is Nederland de absolute koploper. In Japan wordt deze kennis van Nederlandse bodem nu breed ingezet voor grootschalige O-BES-pilots.

Lees meer
Hoe zijn de eerste ervaringen met het nieuwe Omgevingsloket?

Hoe zijn de eerste ervaringen met het nieuwe Omgevingsloket?

Nu de Omgevingswet anderhalve maand in werking is, kunnen wij voorzichtig kijken naar de gevolgen. Van enkele leden van Branchevereniging Bodemenergie horen wij dat er al door verschillende omgevingsdiensten een ‘goedkeuring’ is gegeven op meldingen via het DSO, voor de aanleg van gesloten bodemenergiesystemen. De grote lijn is dat men vriendelijk is bij het DSO, goed meewerkt en vragen stelt zonder direct de procedure stil te leggen.

Lees meer
Kun je je huis echt verwarmen met koude lucht?

Kun je je huis echt verwarmen met koude lucht?

Wellicht heeft u ‘m al voorbij zien komen, dit leuke filmpje over de werking van de warmtepomp. Gewapend met papier, wat rietjes, een dop, een bakje water en een injectiespuit demonstreert energie-expert Bart Erich van de Universiteit van Nederland hoe de warmtepomptechniek slim gebruik maakt van de wetten uit de natuurkunde.

Lees meer
Webinar: Nieuwe leennormen, een impuls voor verduurzaming koopwoningen

Webinar: Nieuwe leennormen, een impuls voor verduurzaming koopwoningen

Op woensdag 24 januari aanstaande organiseert het Nationaal Klimaat Platform een webinar over de nieuwe leennormen. Want de verduurzaming van koopwoningen krijgt een impuls. Per 1 januari 2024 kunnen kopers en woningeigenaren meer lenen als ze hun woning verduurzamen. Ook voor de aanschaf van een woning met een beter energielabel is meer leenruimte.

Lees meer
Omgevingswet nu van kracht, zorgen in Tweede Kamer

Omgevingswet nu van kracht, zorgen in Tweede Kamer

Na elf jaar van aankondigingen en zes keer uitstel is de langverwachte Omgevingswet in werking getreden vanaf 1 januari jl. Deze wet, die verschillende bouw- en milieuwetten bundelt, wordt de komende tijd nauwlettend gevolgd na eerdere waarschuwingen voor mogelijke struikelblokken in vergunningstrajecten en potentiële fouten bij vergunningverlening.

Lees meer
Nieuw logistiek centrum Würth Nederland volledig gasloos

Nieuw logistiek centrum Würth Nederland volledig gasloos

Het hoofdkantoor van familiebedrijf Würth Nederland te ’s-Hertogenbosch heeft het bestaande logistiek centrum verder uitgebreid, waarbij verwarming en koeling aardgasvrij plaats vindt met een bodemenergiesysteem en warmtepomp. Dit is door Kuijpers zó gemaakt dat in de...

Lees meer
Urgent: Warmtepompen met energielabel A+ en slechter per 1 januari 2024 uit de ISDE-regeling

Urgent: Warmtepompen met energielabel A+ en slechter per 1 januari 2024 uit de ISDE-regeling

Het Ministerie van EZK heeft onlangs besloten om warmtepompen met energielabels A+ en slechter per 1 januari 2024 uit de ISDE-subsidieregeling te halen. EZK was hiertoe verplicht vanwege wijziging van de EU regulering 2017/1369. De RVO heeft onlangs een rechtstreeks bericht gestuurd aan de hen bekende leveranciers, inclusief een attendering op de desbetreffende warmtepompen. In de formele aankondiging (lees verder) staat de scope precies omschreven.

Lees meer
Hoe pak je als gemeente de regie om tot succesvolle warmtetransitie te komen?

Hoe pak je als gemeente de regie om tot succesvolle warmtetransitie te komen?

Als het gaat om de warmtetransitie is het inmiddels duidelijk dat steeds meer gemeenten worstelen met de oplossingen die zij kunnen of moeten inzetten. Velen moeten op korte termijn beslissingen nemen, terwijl niet alle randvoorwaarden en consequenties van keuzes duidelijk zijn. Het Gebruikersplatform Bodemenergie verzamelde inmiddels zoveel ervaringen dat ze gemeenten en provincies graag adviseert.

Lees meer
Van groeispurt naar marktvolwassenheid: de doorbraak van de warmtepomp

Van groeispurt naar marktvolwassenheid: de doorbraak van de warmtepomp

Op woensdag 15 november 2023 is het Nationaal Warmtepomp Trendrapport 2024 gelanceerd tijdens het ‘Congres Doorbraak van de Warmtepomp’. Uit eerder gepubliceerde kwartaalcijfers en prognoses van Vereniging Warmtepompen bleek al dat de warmtepomp nu ook in de bestaande woningbouw definitief is doorgebroken. Dat zien we ook terug in het trendrapport van DNE Research, waarin de stand van de markt en mogelijke toekomstscenario’s voor verschillende marktsegmenten worden onderzocht en geanalyseerd.

Lees meer
Versie 3.0 BUM en HUM Bodemenergie deel 2 (gesloten systemen) vastgesteld

Versie 3.0 BUM en HUM Bodemenergie deel 2 (gesloten systemen) vastgesteld

Het doel van de handreikingen BUM (Besluitvorming UitvoeringsMethode) en HUM (Handhaving UitvoeringsMethode) is het harmoniseren van de taakuitvoering door provincies, gemeenten en omgevingsdiensten bij bodemenergiesystemen. In de BUM en de HUM wordt overzicht geboden (kennisdocument) en advies voor het hanteren van de eigen beleidsruimte van betrokken overheidsinstanties.

Lees meer
De drie K’s van bodemenergie: Kosten, Koeling en Keuzevrijheid

De drie K’s van bodemenergie: Kosten, Koeling en Keuzevrijheid

“Op bodemenergie kun je bouwen.” Zo positioneert Branchevereniging Bodemenergie duurzame warmte en koeling uit eigen bodem, als fundament voor de energietransitie. We gaan in gesprek met de nieuwe en de vorige voorzitter van de werkgroep Markt en Promotie over de marketing- en communicatieaanpak van de branchevereniging.

Lees meer
Klimaat- en Energiekieskompas

Klimaat- en Energiekieskompas

Sinds deze week  staat het Klimaat- en Energiekieskompas online: klimaat-energie.kieskompas.nl Door 27 stellingen over klimaat en energie in te vullen, komen kiezers erachter hoe hun eigen opinies zich verhouden tot de posities van politieke partijen.

Lees meer
Warmtepomp én warmtenet: samen prima oplossing voor verduurzaming

Warmtepomp én warmtenet: samen prima oplossing voor verduurzaming

Zes nieuwe woonblokken in Krimpen aan den IJssel worden aardgasvrij door een eigen warmtenet, gecombineerd met warmtepompen en energie uit bodem- en oppervlaktewater. Het gebied in Centrum-Zuid wordt trapsgewijs ontwikkeld, maar al vanaf de realisatie van het eerste pand is het warmte- en koudenet met bodemenergie al actief voor aardgasvrije, all-electric klimatisering van de gebouwen. 

Lees meer