Laat zien dat uw gebouw duurzaam wordt verwarmd!

aug 30, 2021

  1. Bodemenergie
  2.  → 
  3. Nieuws
  4.  → Laat zien dat uw gebouw duurzaam wordt verwarmd!

Het Gebruikersplatform Bodemenergie heeft een uniek muurschildje ontworpen. Door dit schildje op een prominente plaats aan de muur te bevestigen, kunnen WKO-eindgebruikers en -beheerders van deze systemen aan hun klanten, bezoekers en andere stakeholders laten zien dat zij bodemenergie benutten. Alle WKO-gebruikers kunnen het muurschildje bestellen. Voorwaarde is uiteraard, dat het bodemenergiesysteem voldoet aan de vergunningseisen van de provincie.

Het bodemenergieschildje prijkt aan steeds meer wanden van gebouwen in Nederland. Dat is een goed teken. Maak zichtbaar dat uw organisatie voorloopt op het gebied van duurzame warmte en koude.

Bestel óók het muurschildje en geef het een mooie plaats in uw gebouw!

MUURSCHILDJE BESTELLEN