Als eerste op de hoogte van onderzoeksprojecten?

aug 2, 2021

  1. Bodemenergie
  2.  → 
  3. Nieuws
  4.  → Als eerste op de hoogte van onderzoeksprojecten?

Het Kennisplatform Bodemenergie initieert diverse onderzoeksprojecten. Het doel hiervan is om kennis over bodemenergie in de praktijk te onderzoeken, deze kennis te borgen en verder te verspreiden. De onderzoeksprojecten worden georganiseerd met verschillende partners en/of kennisinstituten, waarmee gezamenlijk de doelstellingen, kaders en de beoogde resultaten worden vastgesteld.

Ook u kunt zich aanmelden voor het Kennisplatform Bodemenergie. Zo bent u als eerste op de hoogte van belangrijke onderzoeksprojecten en de uitkomsten ervan. Aanmelden voor het Kennisplatform is heel laagdrempelig en er zijn geen kosten aan verbonden. Na uw aanmelding houden wij u per e-mail op de hoogte van onze activiteiten en wapenfeiten. Ook ontvangt u uitnodigingen voor de bijeenkomsten van het Kennisplatform.

Op basis van de thema’s en onderwerpen die op bijeenkomsten worden behandeld, stellen wij onze kennisagenda samen. Al onze activiteiten dienen ons gezamenlijke doel: het vergroten, vergaren en delen van nieuwe kennis over bodemenergie. Klinkt interessant? Dan nodigen wij u van harte uit voor het leveren van uw actieve bijdrage!

Bekijk hier de lopende onderzoeksprojecten van het Kennisplatform Bodemenergie.